Centraal Planbureau

Groei zet door, werkloosheid daalt

De meest recente prognoses t/m 2016 (Juniraming, 10 juni 2015). Naar het persbericht

Recente publicaties

Mbo taalexperiment

Deze publicatie geeft een beeld van het Nederlandse taalonderwijs in het mbo.

CPB Achtergronddocument  | 29‑06‑2015 | Download (PDF document, 2.6 MB)

De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025

Laagopgeleiden hebben een slechtere positie op de arbeidsmarkt dan middelbaar en hoogopgeleiden.

CPB Boek 17 | 25‑06‑2015 | Download (PDF document, 1.1 MB)

Quasi-experimenteel bewijs voor de relatie tussen subsidies voor kinderopvang en de kwaliteit van kinderopvang

In dit paper presenteren we de uitkomsten van een quasi-experimentele studie naar de relatie tussen subsidies voor kinderopvang en de kwaliteit van kinderopvang.

CPB Discussion Paper 310 | 23‑06‑2015 | Download (PDF document, 1.7 MB)

Deze foto toont een uithangbord met daarop de tekst arbeidsmarkt

Boek 'De onderkant van de arbeidsmarkt in 2025'

CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt. Lees meer

Deze foto toont apparatuur aan de muur van een kamer in een ziekenhuis

CPB Policy Brief 2015/12

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg. Lees meer

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2015

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont een oranje bord met de tekst 'vacatures'

CPB Policy Brief 2015/11

Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen. Lees het persbericht

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Juniraming 2015

Herstel economie zet door. Belangrijkste ramingscijfers tot en met 2016. Naar de cijfers

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB