Centraal Planbureau

Groei zet door, werkloosheid daalt

De meest recente prognoses t/m 2016 (Juniraming, 10 juni 2015). Naar het persbericht

Recente publicaties

Baanpolarisatie in Nederland

Technologische verandering leidt tot een hogere productiviteit en meer werkgelegenheid. Hierdoor neemt de welvaart toe. Tegelijkertijd is de verdeling van die welvaart een toenemende bron van zorg.

CPB Policy Brief  | 9‑07‑2015 | Download (PDF document, 4.5 MB)

Berekeningen en achtergrondinformatie over baanpolarisatie in Nederland

In de CPB Policy Brief 2015/13 ‘Baanpolarisatie in Nederland’ wordt ingegaan op recente veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

CPB Achtergronddocument  | 9‑07‑2015 | Download (PDF document, 2.2 MB)

De ruimtelijk-economische effecten van transportinfrastructuur: een overzicht van de empirie

Om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijk-economische effecten van infrastructuur-verbeteringen is het CPB hiernaar een onderzoekslijn gestart.

CPB Achtergronddocument  | 8‑07‑2015 | Download (PDF document, 1.9 MB)

Deze foto toont een stationstrap met daarop elkaar voorbij lopende forenzen

CPB Policy Brief 2015/13 'Baanpolarisatie in Nederland'

Werkgelegenheid in middensegment arbeidsmarkt onder druk. Lees meer

Deze foto toont apparatuur aan de muur van een kamer in een ziekenhuis

CPB Policy Brief 2015/12

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg. Lees meer

Deze foto toont een uithangbord met daarop de tekst arbeidsmarkt

Onderkant arbeidsmarkt 2025

CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt in CPB Boek 17. Lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Tema

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in april 2015 met 0,3% toegenomen. Lees meer

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Juniraming 2015

Herstel economie zet door. Belangrijkste ramingscijfers tot en met 2016. Naar de cijfers

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB