Homepage Centraal Planbureau

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Programmaleider Duurzaamheid, Gerbert Romijn, en Professor Don Fullerton geven in deze video's een korte toelichting.

Bekijk hier
Video Juniraming 2018

Video Juniraming 2018

De directeur van het CPB, Laura van Geest, geeft in deze video een korte toelichting.

Bekijk hier
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in maart 1,2% afgenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,7% in februari.

Lees meer

Raming juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De meest recente prognoses t/m 2019

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Circulaire economie: economie en ecologie in balans

Een meer circulaire economie vraagt als eerste dat schade aan natuur, milieu en leefomgeving wordt doorberekend aan de veroorzaker ervan. Dit betekent in veel gevallen een belasting op de vervuiling door bedrijven die ontstaat bij de productie van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

CPB Policy Brief 2018/10, 20 juni 2018, Naar publicatie

Juniraming 2018: economische vooruitzichten 2018 en 2019

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal van dit jaar is naar verwachting van tijdelijke aard. Indicatoren zoals het producentenvertrouwen zijn in de afgelopen maanden wat afgenomen, maar liggen nog steeds ver boven hun langjarig gemiddelde, wat duidt op voortdurend krachtige groei.

CPB Policy Brief 2018/09, 19 juni 2018, Naar publicatie

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

Lees meer
De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen

De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

Lees meer
Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Lees meer
Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland