Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume was in januari onveranderd ten opzichte van december.

Lees meer

Raming maart 2017

Overschot op de begroting; Inflatie stijgt

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar de cijfers

Recente publicaties

De markt voor huishoudelijke hulp

De markt voor huishoudelijke hulp

Gemeenten kochten in de periode 2007-2013 huishoudelijke hulp voor Wmo-gebruikers heel gevarieerd in. Hiermee leggen gemeenten eigen accenten in de manier waarop ze aanbieders van huishoudelijke hulp selecteren en in de contracten die ze met hen sluiten. Opvallend genoeg ontlopen de verschillende aanbestedingsvormen elkaar weinig in de prijzen die gemeenten voor de hulp betalen. Voor de eigen bijdragen van gebruikers maakt het niet veel uit in welke gemeente men woont.

Lees meer
Raming maart 2017

Raming maart 2017

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen. Tegelijkertijd zorgt de oplopende inflatie voor een dempend effect op de koopkracht. Ook voor de middellange termijn (2018 t/m 2021) zijn de economische vooruitzichten gunstig. De economie groeit in die periode met gemiddeld 1,7% per jaar en de overheidsfinanciën zijn op orde. Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2017, dat vandaag is gepubliceerd.

Lees meer

CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

Lees meer
CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'