Homepage Centraal Planbureau

Regeerakkoord doorgerekend

Regeerakkoord doorgerekend

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Lees de publicatie
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juli 0,4% afgenomen ten opzichte van juni

Lees meer

Raming september 2017

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt

MEV 2018, de meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de aanpak van cybercriminaliteit. De overheid zou zich daarom in haar beleid meer moeten richten op preventie. Zo kunnen verplichte beveiligingsstandaarden software, smart-tv’s en andere digitale producten veiliger maken. Toezichthouders zouden prioriteit moeten geven aan het vooraf opsporen van cyberrisico’s en zich niet beperken tot het onderzoeken van incidenten achteraf.

Bekijk de YouTube video
Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Het CPB heeft de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'