Centraal Planbureau

Werkloosheid daalt licht, inflatie blijft laag

De meest recente prognoses t/m 2015 (raming 11 december 2014). Naar het persbericht

Recente publicaties

Het belastingramingsmodel TAXUS

Het CPB belastingmodel TAXUS vormt een belangrijk onderdeel van het ramingsinstrumentarium, dat ten grondslag ligt aan de driemaandelijks kortetermijnraming van het CPB.

CPB Achtergronddocument  | 27‑02‑2015 | Download (PDF document, 2.1 MB)

Mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de Grote Recessie

Tijdens de Grote Recessie is de Nederlandse werkloosheid opgelopen van 3,1% in 2008 naar meer dan 7% in 2014. Een veelgehoorde oorzaak van deze werkloosheidsstijging is de toegenomen mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt.

CPB Discussion Paper 303 | 26‑02‑2015 | Download (PDF document, 2.6 MB)

Technisch achtergronddocument over BVAR-modellen die gebruikt worden door het CPB

Op het CPB zijn twee Bayesiaanse Vector Autoregressieve (VAR) modellen ontwikkeld, één model voor de Nederlandse economie en één model voor de wereldhandel.

CPB Achtergronddocument  | 24‑02‑2015 | Download (PDF document, 1.5 MB)

Populaire publicaties

Deze foto toont een moeder die haar kinderen naar de kinderopvang brengt

De effectiviteit van fiscaal participatiebeleid

Fiscale prikkels werken vooral bij moeders met jonge kinderen. Lees CPB Policy Brief 2015/02

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief februari 2015

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Tema

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in december 2014 met 0,9% toegenomen. Lees meer

Deze foto toont een rij houten palen bij zee

CPB Policy Brief 2014/12

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van de marktsector. Lees meer

Een leerling aan zijn huiswerk, het gaat niet van harte..

CPB Policy Brief 2015/01

Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs kost 500 miljoen euro per jaar. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB