Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Juniraming 2016

Groei houdt aan, inflatie is laag

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel

Deze CPB Notitie biedt inzicht in de uitkomsten van de verschillende SER-varianten voor een toekomstig pensioenstelsel, met name bij zeer ongunstige en zeer gunstige scenario’s. Daarnaast bevat deze notitie de uitkomsten van de verschillende varianten bij enkele specifieke economische scenario’s.

CPB Notitie, 20 juli 2016, Naar publicatie

Politieke economie van belastinghervormingen

Politieke economie van belastinghervormingen

Het wordt vrijwel onmogelijk om grote hervormingen door te voeren als politieke partijen daar geen afspraken over maken in een regeerakkoord. Dit concludeert het CPB in CPB Policy Brief 2016/08.

Lees het persbericht
Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,4% afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een daling van 0,3% in april (initiële schatting: +0,6%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Middellangetermijn- verkenning periode 2018-2021

Lees meer
Middellangetermijn- verkenning periode 2018-2021

CPB Policy Brief 'Winkelleegstand na de crisis'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Winkelleegstand na de crisis'