Centraal Planbureau

Onzekere wereld, Nederlandse economie stabiel

De meest recente prognoses t/m 2017 (CEP 2016, maart 2016). Naar het persbericht

Recente publicaties

Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval

Op verzoek van het ministerie van I&M heeft het CPB een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de doelstellingen op het gebied van recycling en preventie van huishoudelijk afval.

CPB Notitie  | 26‑04‑2016 | Download (PDF document, 1.4 MB)

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon voor de werkgelegenheid.

CPB Notitie  | 21‑04‑2016 | Download (PDF document, 1.5 MB)

De middellangetermijnverkenning voor Nederland en de Europese begrotingsregels

Dit CPB Achtergronddocument is een Engelse vertaling van de tekstkaders over het structurele begrotingstekort in de eind maart 2016 gepubliceerde Middellangetermijnverkenning 2018-2021.

CPB Achtergronddocument  | 21‑04‑2016 | Download (PDF document, 1.1 MB)

Populaire publicaties

Deze foto toont metselaars aan het werk

CPB Boek 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2'

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen. Lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Tema

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in februari 2016 met 1,1% gestegen ten opzichte van januari. Lees meer

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april 2016

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont een vergezicht, met een vuurtoren, zee en blauwe lucht

Middellangetermijnverkenning

2018-2021: Economisch herstel houdt aan, maar internationale economie blijft onzeker. Lees meer

Deze foto toont een hypermoderne tuinkas met ledverlichting in het Westland

Kansrijk innovatiebeleid

In CPB Boek 20 worden de effecten van innovatiebeleid in kaart gebracht. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB