Centraal Planbureau

Voorzichtig economisch herstel, EMU-saldo onder 3 procent

De meest recente prognoses t/m 2015 (CEP 2014, 18 maart 2014). Naar het persbericht

Recente publicaties

Verzekeringsmechanismen tussen landen in een muntunie: een empirische analyse

Landen in muntunies kunnen economische schokken niet opvangen via een individueel monetair beleid.

CPB Achtergronddocument  | 17‑04‑2014 | Download (PDF document, 2.1 MB)

Werken in goede gezondheid

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid, concluderen de auteurs.

CPB Policy Brief 2014-03 | 16‑04‑2014 | Download (PDF document, 1.2 MB)

Ontwerpen voor effectevaluatie

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van OCW vier beleidsinstrumenten beoordeeld op ‘geschiktheid voor een effectevaluatie die (quasi-) experimenteel van opzet is’.

CPB Notitie  | 4‑04‑2014 | Download (PDF document, 1 MB)

Populaire publicaties

Oudere werknemers van scheepvaart reparatiebedrijf De Gerlien te Druten

Meer onderzoek nodig naar werkgeversprikkels ziekte en arbeidsongeschiktheid

Dat schrijven Euwals, van Vuuren en ter Weel in de CPB Policy Brief 2014/03 ‘Werken in goede gezondheid’. Lees meer

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2014

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties, waarop u zich kunt abonneren. Lees meer

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Raming 18 maart 2014 (CEP)

De belangrijkste ramingscijfers tot en met 2015 op een rij gezet. Ga naar de cijfers

Deze foto toont diverse forenzen in de stationshal Utrecht CS

CPB Policy Brief 2014/01

Doorsneesystematiek pensioenen betekent herverdeling tussen jong en oud. Lees meer

Deze foto toont de tekst "Mind the Gap"

CPB Policy Brief 2014/02

Bouwstenen voor een moderne btw. Modernisering van de btw leidt tot welvaartswinst. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB