Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk wetenschapsbeleid

Kansrijk wetenschapsbeleid

Experimenten kunnen effectiviteit van wetenschapsfinanciering verder vergroten

Naar het persbericht
Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming september 2016

Herstel na crisis zet door, maar onzekerheid blijft

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De laatste decennia neemt de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder toe. Er zijn economische voor- en nadelen. De voordelen komen breed in de maatschappij terecht, maar de nadelen slaan relatief sterk neer bij de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in september 0,4% afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een stijging van 1,7% in augustus (initiële schatting: 1,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Financiering van de zorg op lange termijn'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Financiering van de zorg op lange termijn'

De positie van de middeninkomens op de woningmarkt

Lees meer
De positie van de middeninkomens op de woningmarkt

CPB Policy Brief 'Pensioen en rentegevoeligheid'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Pensioen en rentegevoeligheid'