Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in oktober 1,2% gedaald ten opzichte van september, volgend op stagnatie in september.

Lees meer

Raming december 2017

Hoogconjunctuur; expansieve begroting

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Decemberraming 2017: economische vooruitzichten 2018

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

CPB Policy Brief 2017/13, 20 december 2017, Naar publicatie

Decemberraming 2017: Economische vooruitzichten 2018

Decemberraming 2017: Economische vooruitzichten 2018

De economische groei zet door. In 2018 stijgt het bbp, net als in het voorgaande jaar, met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Door de aanhoudend hoge groei is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. De economische groei is breed gedragen. Bedrijfsinvesteringen, de consumptie door huishoudens, investeringen in woningen en de uitvoer dragen alle bij aan de groei van het bbp.

Lees meer
Fiscaliteit en rechtsvorm van ondernemingen

Fiscaliteit en rechtsvorm van ondernemingen

Ondernemers veranderen zelden van rechtsvorm. Alleen ondernemers met hogere winstinkomens stappen soms over naar een vennootschap. Zo voorkomen zij dat de belastingdruk omhoog gaat. Toch lijken verschillen in belastingdruk niet doorslaggevend voor de keuze van rechtsvorm. Daarnaast is de belastingdruk van dga’s sterk afhankelijk van de mate waarin winst wordt uitgekeerd aan zichzelf. De voorgenomen tariefsverhoging in box 2 kan er toe leiden dat ze in mindere mate kiezen voor het uitkeren van winst.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 'Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles'

Lees meer
Policy Brief 'Scientia potentia est: de opkomst van de makelaar voor alles'

CPB Policy Brief 2017/10 'Langer doorwerken: keuzes voor nu en later'

Lees meer
CPB Policy Brief 2017/10 'Langer doorwerken: keuzes voor nu en later'