Centraal Planbureau

Groei marktsector houdt aan, werkloosheid daalt traag

De meest recente prognoses t/m 2016 (raming 11 december 2015). Naar het persbericht

Recente publicaties

Arbeidsaanbodeffecten van een aantal huurtoeslagvarianten

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CPB gevraagd om de arbeidsaanbodeffecten te bepalen van een aantal huurtoeslagvarianten.

CPB Notitie  | 29‑01‑2016 | Download (PDF document, 1.6 MB)

De invloed van bereikbaarheid op huizenprijzen: inzichten op basis van een natuurlijk experiment

Dit paper bestudeert de invloed van een verandering van bereikbaarheid op huizenprijzen aan de hand van een natuurlijk experiment: de opening van de Westerscheldetunnel in 2003.

CPB Discussion Paper 322 | 26‑01‑2016 | Download (PDF document, 2.1 MB)

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de werkgelegenheidseffecten voor jongeren te bepalen van acht varianten met betrekking tot aanpassing van het wettelijk minimumjeugdloon (wmjl).

CPB Notitie  | 21‑01‑2016 | Download (PDF document, 1.5 MB)

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Decemberraming 2015

Belangrijkste ramingscijfers/toelichtingen tot en met 2016 op een rij gezet. Ga naar de cijfers

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Tema

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in november 2015 met 0,1% afgenomen. Lees meer

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari 2016

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont een uitsnede van de omslag van de publicatie

Nederland verandert: WLO 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving, Toekomstscenario's voor beleid. Lees meer

Deze foto toont een kleurige lappendeken, waaruit een kabel zichtbaar is

CPB Policy Brief 2015/16

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. Lees het bijbehorende persbericht.

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB