Homepage Centraal Planbureau

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Programmaleider Duurzaamheid, Gerbert Romijn, en Professor Don Fullerton geven in deze video's een korte toelichting.

Bekijk hier
Video Juniraming 2018

Video Juniraming 2018

De directeur van het CPB, Laura van Geest, geeft in deze video een korte toelichting.

Bekijk hier
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in april 0,7% toegenomen ten opzichte van maart, volgend op een daling van 1,2% in maart

Lees meer

Raming juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De meest recente prognoses t/m 2019

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Deze CPB-notitie brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol) en doet dat voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.

CPB Notitie, 13 juli 2018, Naar publicatie

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

In de periode 2009-2016 zijn de gemeente-investeringen als percentage van het bbp met 40% gedaald, van 1,6% bbp naar 1,0% bbp; in nominale bedragen gaat het om een daling met 27%. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën en de VNG is onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn.

CPB Notitie, 11 juli 2018, Naar publicatie

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

Lees meer
De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen

De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

Lees meer
Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Lees meer
Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland