Centraal Planbureau

Herstel houdt aan, wereldeconomie onzeker

De meest recente prognoses t/m 2016 (MEV 2016, 15 september 2015) Naar het persbericht

Recente publicaties

Position paper t.b.v. ‘IBO Zelfstandigen zonder personeel’

Deze CPB Notitie gaat in op de achtergrondkenmerken van zzp’ers, de oorzaken van hun opkomst, sociaaleconomische gevolgen van de opkomst van zzp’ers en overwegingen bij optimaal beleid.

CPB Notitie  | 3‑10‑2015 | Download (PDF document, 1.8 MB)

De invloed van discrete sprongen in het sociale zekerheidsstelsel op de loonverdeling en arbeidsmarktgedrag: Onderzoek op basis van Nederlandse administratieve data

In dit paper bekijken we de invloed van sociale premies op de lonen en op het arbeidsmarktgedrag van alle werkenden in Nederland in de periode 2006-2012.

CPB Discussion Paper 311 | 28‑09‑2015 | Download (PDF document, 2 MB)

Pensioenpremiedatabase: Individuele premies van werkgevers en werknemers

Het door het NWO gefinancierde CPB-UvA project Social Security Contributions onderzoekt de invloed van sociale premies op de lonen en werkgelegenheid.

CPB Achtergronddocument  | 28‑09‑2015 | Download (PDF document, 1.7 MB)

Populaire publicaties

Deze foto toont een kleurige lappendeken, waaruit een kabel zichtbaar is

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Lees CPB Policy Brief 2015/16 en het bijbehorende persbericht

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Ramingscijfers MEV 2016

De belangrijkste ramingscijfers van 2013 t/m 2016 op een rij gezet. Lees meer

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2015

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont gele, rode en blauwe beursindices op een groot beeldscherm

CPB Policy Brief 2015/14

Een wereld zonder banken? Marktfinanciering en bank- financiering in perspectief. Meer

Deze foto toont een gedeeltelijk arbeidsongeschikte man aan het werk

CPB Policy Brief 2015/15

Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB