Homepage Centraal Planbureau

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Video's Policy Brief 'Circulaire economie 2018: economie en ecologie in balans'

Programmaleider Duurzaamheid, Gerbert Romijn, en Professor Don Fullerton geven in deze video's een korte toelichting.

Bekijk hier
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,4% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een stijging van 0,7% in april

Lees meer

Raming juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De meest recente prognoses t/m 2019

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Deze CPB-notitie brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol) en doet dat voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.

CPB Notitie, 13 juli 2018, Naar publicatie

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

In de periode 2009-2016 zijn de gemeente-investeringen als percentage van het bbp met 40% gedaald, van 1,6% bbp naar 1,0% bbp; in nominale bedragen gaat het om een daling met 27%. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën en de VNG is onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn.

CPB Notitie, 11 juli 2018, Naar publicatie

Risicorapportage Financiële Markten 2018

Risicorapportage Financiële Markten 2018

De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen momenteel niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een chaotische Brexit zonder overeenstemming over wet- en regelgeving, een escalatie van de handelsoorlog met de VS, de recente deregulering van grote banken in dat land en de ontwikkelingen in Italië.

Lees meer
Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Gebruik big data bij plaatsing vergunning- houders kan baankans vergroten

Lees meer
Gebruik big data bij plaatsing vergunning- houders kan baankans vergroten

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Lees meer
Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland