Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

CEP 2016 (maart 2016)

Onzekere wereld, Nederlandse economie stabiel

De meest recente prognoses t/m 2017.

Naar het persbericht

Recente publicaties

Determinanten van de lange rente

De nominale lange rente is de afgelopen decennia gedaald door de afname in de (verwachte) inflatie en in de potentiële groei en door veranderingen in de samenstelling van de bevolking.

CPB Achtergronddocument, 27 mei 2016, Naar publicatie

Kansrijk Woonbeleid

Kansrijk woonbeleid belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van de huur- en koopmarkt. Maatregelen die aan de orde komen betreffen de huurregulering, het domein van woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait.

CPB Boek 24, 23 mei 2016, Naar publicatie

Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in maart 2016 0,5% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een stijging van 1,3% in februari (initiële schatting: 1,1%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor die is gepubliceerd op 24 mei 2016.

Lees meer
MLT 2018-2021

MLT 2018-2021

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden. Lees het CPB Boek 21 en het bijbehorende persbericht.

Lees meer

Vacature onderdirecteur CPB (reageren tot 7 juni)

Lees meer
Vacature onderdirecteur CPB (reageren tot 7 juni)

Opties voor begrotingsbeleid ... (Policy Brief 2016/02)

Lees meer
Opties voor begrotingsbeleid ... (Policy Brief 2016/02)

Kansrijk innovatiebeleid ... (CPB Boek 20)

Lees meer
Kansrijk innovatiebeleid  ... (CPB Boek 20)