Centraal Planbureau

Werkloosheid daalt licht, inflatie blijft laag

De meest recente prognoses t/m 2015 (raming 11 december 2014). Naar het persbericht

Recente publicaties

Second Opinion Beleidsdoorlichting Artikel 14 Energie

De beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 voldoet vrijwel volledig aan de gestelde eisen zoals die zijn verwoord in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE).

CPB Notitie  | 20‑12‑2014 | Download (PDF document, 1.5 MB)

Overheidslonen volgen marktlonen

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

CPB Policy Brief 2014/12 | 19‑12‑2014 | Download (PDF document, 3.5 MB)

Koopkracht, een kwestie van kwartjes

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven, is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.

CPB Policy Brief 2014/11 | 17‑12‑2014 | Download (PDF document, 4.1 MB)

Deze foto toont een rij houten palen bij zee

CPB Policy Brief 'Overheidslonen volgen marktlonen'

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Rotterdam

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in oktober 2014 met 0,1% toegenomen. Lees meer

Deze foto toont winkelende mensen in een voor kerst versierde winkelstraat

CPB Policy Brief 2014/11

Statische koopkrachtcijfers beter geschikt om beleidseffecten inzichtelijk te maken. Lees meer

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Ramingscijfers december 2014

De meest recente ramingscijfers voor 2014 en 2015 op een rij gezet. Naar de cijfers

Deze foto toont de stationshal van Utrecht CS

CPB Policy Brief 2014/10

Investering in transport- infrastructuur vergroot verschillen tussen regio’s. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB