Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in februari 0,4% afgenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 1,2% in januari.

Lees meer
Video raming CEP 2018

Video raming CEP 2018

Korte uitleg op hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan 2018 door Laura van Geest en Daniël van Vuuren.

Bekijk hier
CPB Raming CEP 2018

CPB Raming CEP 2018

Economie op stoom, overheid stimuleert. Hoogconjunctuur extra sterk door expansief begrotingsbeleid en krachtige woningmarkt.

Lees meer

Raming CEP 2018

Economie op stoom; Overheid stimuleert

CEP 2018, de meest recente prognoses (maart)

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Position Paper evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

De Vaste Commissie voor SZW van de Tweede Kamer houdt op 17 mei 2018 een rondetafelgesprek naar aanleiding van de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK). Het FTK is in 2007 ingevoerd als onderdeel van de Pensioenwet. De evaluatie heeft betrekking op de aanpassing van het FTK in 2015. Deze CPB Notitie bevat de inbreng van het CPB voor het rondetafelgesprek.

CPB Notitie, 16 mei 2018, Naar publicatie

Vijf vacatures

Vijf vacatures

Het Centraal Planbureau doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken. Wij zijn op zoek naar vijf wetenschappelijk medewerkers binnen de diverse sectoren van het CPB. Als wetenschappelijk medewerker ga jij aan de slag met complexe vraagstukken die je benadert vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.

Lees meer
Verkenning Brede Welvaart 2018

Verkenning Brede Welvaart 2018

- Circulaire economie, gedrag en beleid. Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als deze groepen zelf de pijn ervan voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven.

lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Lees meer
Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Policy Brief 2018/05 'Opties om stedelijke productiviteit te bevorderen'

Lees meer
Policy Brief 2018/05 'Opties om stedelijke productiviteit te bevorderen'