Homepage Centraal Planbureau

Regeerakkoord doorgerekend

Regeerakkoord doorgerekend

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiƫle bijlage van het Regeerakkoord

Lees de publicatie
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in augustus 1,2% toegenomen ten opzichte van juli

Lees meer

Raming september 2017

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt

MEV 2018, de meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Het huurbeleid van woningcorporaties

Deze CPB Policy Brief duidt het gedrag van woningcorporaties ten aanzien van het huurniveau en de huurontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van gegevens van individuele woningcorporaties tussen 2009 en 2015.

CPB Policy Brief 2017/09, 16 november 2017, Naar publicatie

Arbeidsmarktpolarisatie op regionaal niveau

De laatste decennia is in veel ontwikkelde landen sprake van arbeidsmarktpolarisatie. Dit is de trend waarin de werkgelegenheid in de laagst en hoogst betaalde beroepen in aandeel toeneemt ten koste van banen in het middensegment. Ook in Nederland speelt arbeidsmarktpolarisatie een rol, hoewel de mate van polarisatie in internationaal opzicht beperkt is (Van den Berge en Ter Weel, 2015).

CPB Discussion Paper 358, 8 november 2017, Naar publicatie

Tweede Kamervragen over doorrekening Regeerakkoord

Tweede Kamervragen over doorrekening Regeerakkoord

Beantwoording van vragen, gesteld door de Tweede Kamer aan het Centraal Planbureau (CPB) over verschillen tussen het CPB-rapport 'Analyse economische en budgettaire effecten van de financiƫle bijlage van het Regeerakkoord' en het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst 2017-2021'

Lees meer
Het huurbeleid van woningcorporaties

Het huurbeleid van woningcorporaties

Het verband tussen de huur en de kwaliteit van de woningvoorraad bij woningcorporaties is veel minder sterk dan volgens het woningwaarderings- stelsel (WWS) is toegestaan. Woningcorporaties met luxere woningen geven meer korting ten opzichte van de maximaal toegestane huur dan corporaties met minder luxe woningen. Dit maakt het lastig om het huurbeleid van woningcorporaties te sturen via de maximale huren uit het WWS.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'