Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in maart 1,2% afgenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,7% in februari.

Lees meer
Video raming CEP 2018

Video raming CEP 2018

Korte uitleg op hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan 2018 door Laura van Geest en Daniël van Vuuren.

Bekijk hier
CPB Raming CEP 2018

CPB Raming CEP 2018

Economie op stoom, overheid stimuleert. Hoogconjunctuur extra sterk door expansief begrotingsbeleid en krachtige woningmarkt.

Lees meer

Raming CEP 2018

Economie op stoom; Overheid stimuleert

CEP 2018, de meest recente prognoses (maart)

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Voor de kans om werk te vinden maakt het uit in welke regio asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen. Tot voor kort werd bij de uitplaatsing van vergunninghouders echter geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Aan de hand van arbeidsmarktprestaties en verhuisbewegingen van asielmigranten die eind jaren negentig naar Nederland kwamen, laten we zien dat het zinvol kan zijn om dit wel te doen.

CPB Policy Brief 2018/07, 23 mei 2018, Naar publicatie

Gebruik big data bij plaatsing vergunninghouders kan baankans vergroten

Gebruik big data bij plaatsing vergunninghouders kan baankans vergroten

Waar asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, maakt uit voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Een slimme koppeling van vergunninghouders aan regio’s kan hun kans op werk verhogen. Het gebruik van big-datatechnieken lijkt hierbij veelbelovend. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het vandaag verschenen onderzoek ‘Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk’.

Lees meer
Verkenning Brede Welvaart 2018

Verkenning Brede Welvaart 2018

- Circulaire economie, gedrag en beleid. Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire maatregelen neemt echter af als deze groepen zelf de pijn ervan voelen. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en vooral in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven.

lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Lees meer
Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Huizenprijzen rond A2-tunnel Maastricht stijgen aanzienlijk: ruim 200 miljoen euro meer waard

Lees meer
Huizenprijzen rond A2-tunnel Maastricht stijgen aanzienlijk: ruim 200 miljoen euro meer waard