Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming september 2016

Herstel na crisis zet door, maar onzekerheid blijft

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Tegenbegrotingen 2017

Tegenbegrotingen 2017

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de Partij Van Vliet de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

Lees meer
Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juli 1,1% gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een toename van 0,8% in juni (initiële schatting: 0,7%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Lees meer
Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'