Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in februari 0,6% afgenomen ten opzichte van januari

Lees meer

Raming maart 2017

Overschot op de begroting; Inflatie stijgt

De meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar de cijfers

Recente publicaties

Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten

Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten

Als de overheid een concreet maatschappelijk vraagstuk wil oplossen, zal zij onderzoek gerichter moeten inzetten. Voor meer algemene kennisontwikkeling kan de overheid onderzoekers juist beter vrij laten. Dit staat in de vandaag gepubliceerde CPB Policy Brief ‘Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten’

Lees meer
Raming maart 2017

Raming maart 2017

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen. Tegelijkertijd zorgt de oplopende inflatie voor een dempend effect op de koopkracht. Ook voor de middellange termijn (2018 t/m 2021) zijn de economische vooruitzichten gunstig. De economie groeit in die periode met gemiddeld 1,7% per jaar en de overheidsfinanciën zijn op orde.

Lees meer

CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

Lees meer
CPB Boek 'Een economische blik op verevening'

CPB Policy Brief 'De markt voor huishoudelijke hulp'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De markt voor huishoudelijke hulp'

CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'