Homepage Centraal Planbureau

Economie bloeit

Economie bloeit

De economie groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%.

Lees meer
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in mei 0,4% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een stijging van 0,7% in april

Lees meer

Raming augustus 2018

Economie bloeit

De meest recente prognoses t/m 2019

Ga naar de cijfers

Recente publicaties

Toelichting aanpassingen presentatie koopkrachtramingen CPB

De presentatie van koopkrachteffecten kan veel invloed hebben op politieke discussies. Daarom is het zinvol om ook regelmatig te kijken naar mogelijke verbeteringen van de manier waarop koopkrachteffecten worden berekend en vervolgens gepresenteerd. In dit document worden de huidige aanpassingen toegelicht.

CPB Achtergronddocument, 16 augustus 2018, Naar publicatie

Kosten en baten van de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Deze CPB-notitie brengt, op verzoek van het ministerie van OCW in reactie op de motie Wiersma c.s. (kamerstuk 31524, nr. 326 ), de kosten en baten in kaart van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs en zet deze af tegen de beroepsopleidende leerweg (bol) en doet dat voor werkgevers, studenten, mbo-instellingen en de overheid.

CPB Notitie, 13 juli 2018, Naar publicatie

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

In de periode 2009-2016 zijn de gemeente-investeringen als percentage van het bbp met 40% gedaald, van 1,6% bbp naar 1,0% bbp; in nominale bedragen gaat het om een daling met 27%. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiƫn en de VNG is onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn.

CPB Notitie, 11 juli 2018, Naar publicatie

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

Lees meer
Koopkracht in beeld

Koopkracht in beeld

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een boxplot of een puntenwolk?

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Lees meer
Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

Lees meer
Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling