Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk wetenschapsbeleid

Kansrijk wetenschapsbeleid

Experimenten kunnen effectiviteit van wetenschapsfinanciering verder vergroten

Naar het persbericht
Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming december 2016

Economisch herstel zet door, begroting in evenwicht

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Biomassa met CO2-opslag direct inzetten

In deze Policy Brief vragen we ons af welke rol negatieve emissietechnologie, zoals het vergassen van biomassa in speciaal daarvoor te bouwen elektriciteitscentrales met CO2-opslag, kan spelen bij het bereiken van een bepaalde reductiedoelstelling.

CPB Policy Brief 2017/02, 19 januari 2017, Naar publicatie

Naar een efficiëntere faillissementswetgeving

Naar een efficiëntere faillissementswetgeving

Bedrijven met betalingsproblemen maken meer kans op een succesvolle reorganisatie als de rechten van schuldeisers opgeschort worden. Om het management van een bedrijf tijdig surseance aan te laten vragen, is het belangrijk dat zij zeggenschap behouden na uitstel van betaling.

Lees meer
Biomassa met CO2-opslag direct inzetten

Biomassa met CO2-opslag direct inzetten

De rekening voor de klimaatdoelen in de EU kan substantieel lager uitvallen door biomassa direct in daarvoor speciaal te bouwen elektriciteitscentrales te vergassen en de CO2 die daarbij vrijkomt, onder de grond op te slaan. Om hiervan te profiteren moet de Europese Unie wel een weeffout in de zogenaamde ETS-richtlijn herstellen.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Flexibiliteit op de arbeidsmarkt'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Flexibiliteit op de arbeidsmarkt'

CPB Policy Brief 'Toekomst financiële sector Nederland'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Toekomst financiële sector Nederland'

CPB Policy Brief 'Raming december 2016, t/m 2017'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Raming december 2016, t/m 2017'