Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming september 2016

Herstel na crisis zet door, maar onzekerheid blijft

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

De elasticiteit van het belastbaar loon

Wat is het effect van een lager belastingtarief in box 1 op de belastinggrondslag? Met behulp van data voor de periode 1999-2005 onderzoeken we het effect van de verlaging van de tarieven in 2001 op het looninkomen.

CPB Discussion Paper 337, 26 oktober 2016, Naar publicatie

Tegenbegrotingen 2017

Tegenbegrotingen 2017

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de Partij Van Vliet de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

Lees meer
Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in augustus 2016 met 1,5% toegenomen, volgend op een daling van 1,1% in juli (initiële schatting: 1,1%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Lees meer
Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'