Homepage Centraal Planbureau

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie.

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie.

Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

bekijk hier
Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019.

Lees meer
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juni 0,8% afgenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 0,7% in mei.

Lees meer

Raming september 2018

Economie bloeit; internationale onzekerheden

MEV 2019, de meest recente prognoses t/m 2019

Naar de cijfers

Recente publicaties

Macro Economische Verkenning (MEV) 2019

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert in de MEV 2019 analyses en prognoses voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie in de jaren 2018 en 2019.

MEV 2019, 18 september 2018, Naar publicatie

Koopkracht in beeld

Koopkracht in beeld

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een boxplot of een puntenwolk?

Lees meer
Tegenbegrotingen 2019

Tegenbegrotingen 2019

Het CPB heeft op verzoek van 50PLUS en voor GroenLinks, PvdA en SP gezamenlijk, de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2019 bezien.

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Lees meer
Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

De verkeersveiligheid naar een hoger niveau

Lees meer
De verkeersveiligheid naar een hoger niveau