Centraal Planbureau

Lage inflatie, tekort naar 2,2%

"Herstel Nederlandse economie zet voorzichtig door". De meest recente prognoses t/m 2015 (juni 2014). Naar het persbericht

Recente publicaties

Arbeidsmarkteffecten van leeftijdsspecifieke ontslagbescherming - Een numerieke analyse

De bijzondere situatie van de werknemers aan het begin en eind van hun werkzame leven vraagt om leeftijdsspecifieke analyse van de arbeidsmarkt.

CPB Discussion Paper 281 | 22‑07‑2014 | Download (PDF document, 1.7 MB)

Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein

Het CPB heeft eerder een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord.

CPB Notitie  | 11‑07‑2014 | Download (PDF document, 3.4 MB)

Herkapitalisatie van banken

Scherpere kapitaaleisen dwingen banken om hun eigenvermogenspositie te verstevigen.

CPB Achtergronddocument  | 11‑07‑2014 | Download (PDF document, 1.5 MB)

Populaire publicaties

Deze foto toont een ouder echtpaar wandelend op de boulevard aan zee.

CPB Boek 12 'Minder zorg om vergrijzing'

Hoe houdbaar is de Nederlandse verzorgingsstaat? Hoe worden de kosten van de vergrijzing verdeeld? Wat is de relatie tussen zorg en vergrijzing in de komende decennia? Lees het persbericht

Deze foto toont een thuiszorgmedewerker aan het werk bij een mannelijke client

CPB Notitie decentralisaties

CPB Notitie 'Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein' gepubliceerd. Lees meer

Deze foto toont een opvliegende eend

Roads to recovery

CPB publiceert boek over verschillende mogelijkheden voor economisch herstel. Lees meer

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Raming juni 2014

De belangrijkste ramingscijfers tot en met 2015 op een rij gezet. Ga naar de cijfers

Deze foto toont een scene uit de film

Film over CPB-ramingen

Hoe worden de macro-economische ramingen eigenlijk gemaakt door het CPB? Bekijk de film

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB