Homepage Centraal Planbureau

Keuzes in Kaart 2018-2021

Analyse van de verkiezingsprogramma's

De uitkomsten op andere wijze in beeld gebracht.

Bekijk de datavisualisatie

Recente publicaties

Keuzes in Kaart 2018-2021

Resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

CPB Boek 28, 16 februari 2017, Naar publicatie

Bezettingsnormen voor de verpleeghuiszorg

Deze CPB Notitie geeft toelichting op de CPB-berekening van de intensiveringen die nodig zijn om een bezettingsnorm in de verpleeghuiszorg te halen van twee gekwalificeerde medewerkers op een groep van acht bewoners.

CPB Notitie, 16 februari 2017, Naar publicatie

Een economische blik op verevening

Een economische blik op verevening

Dit boek gaat over een welvaartseconomische benadering van verevening. We geven hiermee een aanzet tot een andere manier om naar dit onderwerp te kijken en verkennen hoe deze benadering concreet vorm zou kunnen krijgen. Centraal in ons afwegingskader staat hoe het Rijk de verdeling van uitkeringen aan gemeenten kan gebruiken om de nationale welvaart zo groot mogelijk te maken.

Lees meer
Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Keuzes in Kaart 2018-2021: Forse verschillen, er valt wat te kiezen!

Het CPB publiceert vandaag de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. 'Keuzes in Kaart 2018-2021' omvat een analyse van de financieel-economisch keuzes van elf partijen. De onderlinge verschillen blijken groot. Dat geldt zowel voor het type maatregelen dat partijen kiezen als voor het effect dat zij daarmee bereiken.

Lees meer

Naar een efficiëntere faillissements- wetgeving

Lees meer
Naar een efficiëntere faillissements- wetgeving

CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Biomassa met CO2-opslag direct inzetten'

CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Samenwerking kinderopvang en onderwijs'