Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming augustus 2016

Brexit remt groei Nederlandse economie

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

ICT leidt tot een heel scala aan algemeen toepasbare technologieën. Deze nieuwe technologieën veranderen de economie. Tegelijkertijd brengen ze risico’s voor publieke belangen met zich mee.

CPB Policy Brief 2016/09, 11 augustus 2016, Naar publicatie

Wereldhandelsmonitor

Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in juni 0,7% toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een daling van 0,5% in mei (initiële schatting: -0,4%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Lees meer
Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

Overheden moeten in een vroeger stadium reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt zoals het internet der dingen, digitale platformen, robots en block-chain technologie. Dit concludeert het CPB in CPB Policy Brief 2016/09.

Lees het persbericht

CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Investeren in infrastructuur'

Middellangetermijn- verkenning periode 2018-2021

Lees meer
Middellangetermijn- verkenning periode 2018-2021

CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Politieke economie belastinghervormingen'