Homepage Centraal Planbureau

Kansrijk wetenschapsbeleid

Kansrijk wetenschapsbeleid

Experimenten kunnen effectiviteit van wetenschapsfinanciering verder vergroten

Naar het persbericht
Kansrijk onderwijsbeleid

Kansrijk onderwijsbeleid

Niet slimme leerkracht, maar sociale leerkracht het beste voor kind

Naar het persbericht
Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen.

Naar het boek

Raming december 2016

Economisch herstel zet door, begroting in evenwicht

De meest recente prognoses t/m 2017

Lees het persbericht

Recente publicaties

Naar een efficiëntere faillissementswetgeving

Naar een efficiëntere faillissementswetgeving

Bedrijven met betalingsproblemen maken meer kans op een succesvolle reorganisatie als de rechten van schuldeisers opgeschort worden. Om het management van een bedrijf tijdig surseance aan te laten vragen, is het belangrijk dat zij zeggenschap behouden na uitstel van betaling.

Lees meer
Raming december 2016

Raming december 2016

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.

Lees meer

CPB Policy Brief 'Flexibiliteit op de arbeidsmarkt'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Flexibiliteit op de arbeidsmarkt'

CPB Policy Brief 'Toekomst financiële sector Nederland'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Toekomst financiële sector Nederland'

De positie van de middeninkomens op de woningmarkt

Lees meer
De positie van de middeninkomens op de woningmarkt