Centraal Planbureau

Werkloosheid daalt licht, inflatie blijft laag

De meest recente prognoses t/m 2015 (raming 11 december 2014). Naar het persbericht

Recente publicaties

Richting van de energietransitie nog niet bekend

De elektriciteitsmarkt is sterk in beweging en kent vele onzekerheden. Een van de belangrijkste onzekerheden betreft de ontwikkeling van de diverse technieken.

CPB Discussion Paper 301 | 23‑01‑2015 | Download (PDF document, 3.3 MB)

Voorstel evaluatie kansspelbeleid

Het kabinet is van plan om het kansspelbeleid de komende jaren te wijzigen. Het CPB is gevraagd om nu vast na te denken over de opzet van een evaluatie van het nieuwe beleid.

CPB Notitie  | 20‑01‑2015 | Download (PDF document, 1.8 MB)

De voorspellende waarde van toets en advies

In dit onderzoek analyseren we welke rol het advies van de leerkracht in groep 8 en de score op de eindtoets hebben bij de plaatsing van de leerling in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.

CPB Discussion Paper 300 | 19‑01‑2015 | Download (PDF document, 2.2 MB)

Een leerling aan zijn huiswerk, het gaat niet van harte..

Zittenblijven in het primair en voortgezet onderwijs

Zittenblijven kost 500 miljoen euro per jaar. Lees CPB Policy Brief 2015/01

Deze foto toont een rij houten palen bij zee

CPB Policy Brief 2014/12

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van de marktsector. Lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Rotterdam

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in november 2014 met 1,0% afgenomen. Lees meer

Deze foto toont het 'opbouwen' van een grafiek ten behoeve van een CPB-raming

Ramingscijfers december 2014

De meest recente ramingscijfers voor 2014 en 2015 op een rij gezet. Naar de cijfers

Deze foto toont winkelende mensen in een voor kerst versierde winkelstraat

CPB Policy Brief 2014/11

Statische koopkrachtcijfers beter geschikt om beleidseffecten inzichtelijk te maken. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB