Homepage Centraal Planbureau

CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in september onveranderd ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,7% in augustus

Lees meer

Raming september 2017

Economie floreert; krappere arbeidsmarkt

MEV 2018, de meest recente prognoses t/m 2018

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Hoe omgaan met flexibiliteit in infrastructuurbeleid en MKBA's infrastructuur?

De Nederlandse infrastructuur voor wegen, spoor en water is van hoge kwaliteit, mede door een lange traditie van meerjarige planning en besluitvorming. Ontwikkelingen zoals de zelfrijdende auto en de energie-transitie hebben de toekomst onzekerder gemaakt. Hierdoor is het risico om achteraf gezien verkeerde investeringen in infrastructuur te doen aanzienlijk vergroot.

CPB Notitie, 5 december 2017, Naar publicatie

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

Langer doorwerken: keuzes voor nu en later

We komen vaak te laat in actie om ons goed voor te bereiden op doorwerken tot de AOW-leeftijd. De brandweer laat zien hoe het ook kan: iedere nieuwe brandweerman moet vanaf zijn aantreden al nadenken over een tweede carrière na twintig dienstjaren. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Langer doorwerken: keuzes voor nu en later’ van het CPB en Netspar. Op basis van het rapport roept het CPB het kabinet op om na te denken over mogelijkheden om langer doorwerken voor iedereen haalbaar te maken.

Lees meer
Het huurbeleid van woningcorporaties

Het huurbeleid van woningcorporaties

Het verband tussen de huur en de kwaliteit van de woningvoorraad bij woningcorporaties is veel minder sterk dan volgens het woningwaarderings- stelsel (WWS) is toegestaan. Woningcorporaties met luxere woningen geven meer korting ten opzichte van de maximaal toegestane huur dan corporaties met minder luxe woningen. Dit maakt het lastig om het huurbeleid van woningcorporaties te sturen via de maximale huren uit het WWS.

Lees meer

CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

Lees meer
CPB Policy Brief 'De introductie van dure technologie in de zorg'

CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Onderweg naar normaal monetair beleid'

CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'

Lees meer
CPB Policy Brief 'Integraal onderzoeksbeleid: doelen en instrumenten'