Centraal Planbureau

Gestage groei economie, overheidstekort neemt af

De meest recente prognoses t/m 2016 (CEP 2015, maart 2015). Naar het persbericht

Recente publicaties

Een nuancering van de OESO-bevindingen over de prestaties van Nederlandse steden

In de ‘OECD Territorial Reviews: Netherlands 2014’ constateert de OESO onder andere dat de productiviteit en de productiviteitsgroei in de Nederlandse steden achterblijven ten opzichte van steden in andere OESO-landen.

CPB Notitie  | 15‑04‑2015 | Download (PDF document, 1.8 MB)

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s

Het CPB en PBL hebben een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van vier vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

CPB Notitie  | 13‑04‑2015 | Download (PDF document, 2.1 MB)

Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto’s, achtergronddocument

Het CPB en PBL hebben besloten tot een herijking van de economische effecten van prijsbeleid . Dit gebeurt in de vorm van een MKBA voor enkele vormen van prijsbeleid voor personenauto’s.

CPB Achtergronddocument  | 13‑04‑2015 | Download (PDF document, 3 MB)

Deze foto toont een gedeelte van het spelbord Monopoly

CPB Policy Brief 2015/04 'Een ruimer lokaal belastinggebied'

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen. Lees het persbericht

Deze afbeelding toont een fragment van de digitale CPB Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2015

Een maandelijks overzicht van alle nieuwe CPB publicaties en ramingen. lees meer

Deze foto toont ziekenhuis-apparatuur in een operatiekamer

CPB Boek 'Zorgkeuzes in Kaart'

Analyse van beleidsopties voor de zorg, van tien politieke partijen. Lees het persbericht

Deze foto toont een moeder die haar kinderen naar de kinderopvang brengt

CPB Policy Brief 2015/02

Fiscaal participatiebeleid: Fiscale prikkels werken vooral bij moeders met jonge kinderen. Lees meer

Deze foto toont mensen in een achtbaan met snel op- en neerbewegende karretjes

CPB Policy Brief 2015/03

Vermogensopbouw draagt bij aan volatiele consumptie Nederlandse huishoudens. Lees meer

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB