Homepage Centraal Planbureau

Video raming CEP 2018

Video raming CEP 2018

Korte uitleg op hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan 2018 door Laura van Geest en Daniël van Vuuren.

Bekijk hier
CPB Raming CEP 2018

CPB Raming CEP 2018

Economie op stoom, overheid stimuleert. Hoogconjunctuur extra sterk door expansief begrotingsbeleid en krachtige woningmarkt.

Lees meer
CPB Wereldhandelsmonitor

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in december 0,3% toegenomen. 2017 was een opvallend goed jaar voor de wereldhandel met 4,5% groei.

Lees meer

Raming CEP 2018

Economie op stoom; Overheid stimuleert

CEP 2018, de meest recente prognoses

Ga naar het persbericht

Recente publicaties

Raming CEP 2018

De Nederlandse economie is op stoom. De hoogconjunctuur is het gevolg van de gunstige internationale conjunctuur, lage rentes, expansief begrotingsbeleid en een nog steeds krachtige woningmarkt – waarbij de laatste twee factoren onderscheidend zijn ten opzichte van het buitenland. Een positieve binnenlandse dynamiek tussen aantrekkende werkgelegenheid, hoger beschikbaar inkomen, hogere consumptie en meer investeringen leidt tot een economische groei van 3,2% in 2018 en 2,7% in 2019. In de jaren 2017-2019 overtreft de groei van de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar.

CPB Policy Brief 2018/06, 6 maart 2018, Naar publicatie

Opties om de stedelijke productiviteit te bevorderen

Steden hebben een positieve invloed op de productiviteit en vormen daarom een belangrijk onderdeel van onze economie. De productiviteitsvoordelen van verstedelijking zijn er voor alle werknemers, maar ze zijn niet voor alle bevolkingsgroepen even groot.

CPB Policy Brief 2018/05, 28 februari 2018, Naar publicatie

Waarom groeien lonen sneller in grotere steden? Een onderzoek naar het belang van ruimtelijke selectie

Deze studie richt zich op de vraag waarom lonen sneller groeien in grote steden dan in kleine steden. We concluderen dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door ruimtelijke selectie: personen en bedrijven met een inherent hogere loongroei vestigen zich bij voorkeur in grote steden. Jonge werknemers ervaren echter wel een substantiële verhoogde loongroei in stedelijk gebied.

CPB Discussion Paper 377, 28 februari 2018, Naar publicatie

Door te werken in de stad verdien je meer

Door te werken in de stad verdien je meer

Jongeren en hoogopgeleiden profiteren het meest van een baan in de stad. Dit concludeert het CPB in een onderzoek naar stedelijke productiviteitsvoordelen. Tien jaar werkervaring in Amsterdam leidt voor een jonge werknemer tot circa 11% meer loon dan tien jaar werkervaring in de minst verstedelijkte gebieden. Dit is vergelijkbaar met het looneffect van een jaar extra onderwijs.

Lees meer

Koopkracht is een vast onderwerp in jaarlijks terugkerende publicaties van het Centraal Planbureau zoals de Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP). Wat bedoelen we precies met koopkracht? Hoe komen de koopkrachtcijfers tot stand? Wat kun je ermee? En hoe lees je een medianentabel, een boxplot of een puntenwolk?

Lees meer

CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Naar de collectie
CPB Historische Collectie: publicaties vanaf 1946 digitaal beschikbaar

Policy Brief 2018/03 'Eenverdieners onder druk'

Lees meer
Policy Brief 2018/03 'Eenverdieners onder druk'

Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'

Lees meer
Policy Brief 2018/04 'Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein'