Centraal Planbureau

Gestage groei economie, overheidstekort neemt af

De meest recente prognoses t/m 2016 (CEP 2015, maart 2015). Naar het persbericht

Recente publicaties

Investeringen in het OESO-gebied: ontwikkelingen voor en na de crisis

Dit jaar zal Nederland optreden als voorzitter van de OECD Minsterial Council Meeting met als centraal onderwerp: investeringen.

CPB Notitie  | 19‑05‑2015 | Download (PDF document, 1.9 MB)

Smeltend poolijs: De economische effecten van de opening van de noordelijke zeeroute

Door het smelten van het Noordpoolijs wordt de noordelijke zeeroute tussen Noordoost Azië en Noordwest Europa commercieel levensvatbaar.

CPB Discussion Paper 307 | 12‑05‑2015 | Download (PDF document, 2.9 MB)

Herverdeling in een levensloopperspectief

In deze CPB Policy Brief wordt onderzocht hoe twee maatregelen de welvaartsverdeling beïnvloeden als de gehele levensloop in de berekening wordt betrokken. Dit wordt gedaan voor alle leeftijds- en inkomensgroepen.

CPB Policy Brief 2015/06 | 8‑05‑2015 | Download (PDF document, 2.8 MB)

Deze foto toont de bollenvelden bij avondlicht in het westen van Nederland

CPB Policy Brief 'Herverdeling in een levensloopperspectief'

Levenscyclus bepaalt herverdelingseffecten beleidsmaatregelen. Lees meer

Deze foto toont een aantal vrachtcontainers op elkaar gestapeld

CPB Policy Brief 2015/05

Oorzaken en beleidsgevolgen van het overschot op de Nederlandse lopende rekening. Lees meer

Deze foto toont een containerterminal in de haven van Tema

CPB Wereldhandelsmonitor

Het wereldhandelsvolume is in maart 2015 met 0,1% afgenomen. Lees meer

Deze foto toont een gedeelte van het spelbord Monopoly

CPB Policy Brief 2015/04

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen. Meer

Deze foto toont een werkloze man die zoekt naar een geschikte vacature.

Kansrijk arbeidsmarktbeleid

Het eerste deel uit de nieuwe reeks Kansrijk Beleid van CPB, PBL en SCP. Lees het persbericht

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB