Kopafbeelding agenda CPB

De woningmarkt in de grote steden

Donderdag 16 november 2017 geven Melanie Hekwolter of Hekhuis en Rob Nijskens (DNB) een presentatie getiteld 'De woningmarkt in de grote steden'

Datumdonderdag, 16 november 2017
Tijd13:15 - 14:15
LocatieCPB kantoor (Seminarzaal 2, Zeedistelzaal), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
PresentatieMelanie Hekwolter of Hekhuis en Rob Nijskens (DNB)
DiscussantStefan Groot (CPB)
VoertaalNederlands
RubriekGovernance

Het CPB organiseert policy seminars voor beleidsmakers, onderzoekers en belanghebbenden. Tijdens deze policy seminars worden academic papers gepresenteerd en besproken. De voorlopige bevindingen, gepresenteerd en besproken, zijn in generlei vorm bedoeld voor publicatie.
Journalisten met vragen over policy seminars kunnen contact opnemen met Suzanne van Gils: +31 6 21560776.
Policy seminars worden gehouden op donderdag van 13.00 - 14.00u.

Het herstel van de Nederlandse woningmarkt gaat gepaard met aanzienlijke regionale verschillen. In grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, maar ook in middelgrote steden als Groningen en Eindhoven stijgen de huizenprijzen sterker dan in de rest van Nederland. De woningmarktdynamiek verschilt bovendien tussen de steden onderling. Wat vormt hiervoor de verklaring? Zijn de steden een voorbode voor de rest van het land? Deze studie concludeert dat de huizenmarkt in grote steden weliswaar tekenen van oververhitting vertoont, maar dat vooralsnog geen sprake is van een kredietgedreven zeepbel. De sterke huizenprijsstijging in de steden is vooral een beprijzing van schaarste, waarbij inbreng van eigen geld een steeds belangrijkere rol speelt. De structurele trek naar de steden zorgt voor een groeiende vraag naar stedelijke woningen, waar het aanbod geen gelijke tred mee kan houden. Hierdoor ontstaat een tekort aan
betaalbare woningen, voornamelijk in de vrije huursector, waardoor middeninkomens in de knel komen. Het aanbod in de vrije huursector groeit slechts mondjesmaat door planologische restricties die nieuwbouw beperken, een gebrek aan planen bouwcapaciteit en het ontbreken van de juiste prikkels bij gemeenten en woningcorporaties. De rijksoverheid kan gemeenten en corporaties meer stimuleren om het aanbod in de vrije huursector te vergroten.

Een geldige ID-pas is verplicht voor externe bezoekers. De wachttijd bij de receptie kan 5 à 10 minuten duren. Bent u in het bezit van een Rijkspas? Dan kunt u direct doorlopen naar de seminarzaal, indien u het formulier InterDepartementale Toegang van te voren invult.

Disclaimer: 'De zienswijze en de analyse gepresenteerd tijdens het policy seminar geven niet noodzakelijk de opinie van het CPB weer'

Deel deze pagina