Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevens 2010-2013 voor de concept-MEV 2013

Short-term forecast, 22 augustus 2012

De (voorlopige!) cijfers uit de kerngegevenstabel voor de Macro Economische Verkenning 2013, die op 18 september aanstaande definitief zal worden gepubliceerd.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2010-2013, voorlopige raming concept-MEV 2013

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1/4

3 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

4,9

2

-1/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

3 1/2

1 1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

104

95

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,27

1,25

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,0

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,6

1,0

-1/2

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,7

602,0

607

623

Consumptie huishoudens (%)

0,3

-1,0

-1

0

Overheidsbestedingen (%)

0,3

-0,6

-1/2

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-5,2

10,2

-2 1/2

3

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

13,5

4,3

4 1/4

4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,7

3,8

-1/4

3 1/4

Wederuitvoer (%)

17,0

4,7

8 1/4

4 3/4

Invoer van goederen (%)

12,2

4,1

3 1/2

2 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,3

1,4

1

1

Prijsconcurrentiepositie (%)

2,2

0,8

2 3/4

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

111 3/4

114

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2 1/4

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,2

1 1/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

0,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

1,7

2,1

3 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-1,2

-2 1/4

-1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,5

-0,9

-1 3/4

-3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,3

0,6

2 1/2

1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,5

2

1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,7

1,1

1 1/2

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,1

1,4

2 1/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,0

1,0

1 1/2

2 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16693

16755

16820

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8744

8860

8890

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8357

8390

8370

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

391

387

470

515

Werkzame personen (%)

-0,4

0,7

0

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,1

0,0

1/2

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

5 3/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,5

5,3

6 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,1

1,4

-1

1

Arbeidsproductiviteit (%)

2,9

1,0

-1

2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,8

0,4

0

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,0

0,3

1/4

1

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

1,8

3

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,7

81 3/4

81 1/2

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,5

-3,6

-2,7

EMU-schuld (in % BBP)

63,1

65,5

71,6

72,9

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,4

39,0

40,1

naar boven

Deel deze pagina