Kopafbeelding cijfers CPB

Kerngegevens 2011-2014 voor het concept-CEP 2013

Short-term forecast, 28 februari 2013

De Kerngegevenstabel voor het Centraal Economisch Plan 2013 dat op 13 maart aanstaande in perscentrum Nieuwspoort zal worden gepresenteerd.

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, (28 februari 2013)

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,5

2 3/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,9

2,6

-1 1/4

3/4

Concurrentenprijs (%)

6,3

2,4

-1/2

3/4

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

109

109

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,31

1,31

Lange rente (stand in %)

2,9

1,9

2,0

2,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,0

-0,9

-1/2

1

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

602,0

602,8

610

626

Consumptie huishoudens (%)

-1,0

-1,5

-1 1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,2

-1/4

1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
10,2

-2,5

1/2

2 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

2,2

3 1/4

5

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
3,8

-0,3

2 1/2

3 3/4

Wederuitvoer (%)

4,7

4,5

4 1/4

6

Invoer van goederen (%)

4,1

3,4

2

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,4

0,6

-3/4

3/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

0,9

1,9

1/2

1/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 3/4

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,2

1,1

1 1/2

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,8

1,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 3/4

2

Loonvoet marktsector (%)

2,1

2,2

2 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 1/2

-3/4

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2,5

1 1/4

2 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

2,0

3/4

2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

1,4

2 3/4

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,1

2 1/4

1 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,1

1 3/4

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16800

16845

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8879

8940

8970

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8380

8395

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

470

560

575

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-1/2

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1/4

1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

6 1/4

6 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

7 3/4

7 3/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,8

-1/2

1 1/4

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,4

1/2

1 1/2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,4

-0,4

-1

-1/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,7

0

1 1/4

Reële arbeidskosten (%)

1,8

0,5

2 1/4

1 1/2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

80,4

81 1/2

81 1/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,5

-4,0

-3,3

-3,4

EMU-schuld (in % BBP)

65,5

71,4

74,0

75,0

Collectieve lasten (in % BBP)

38,4

38,8

39,9

40,1

naar boven

 

Deel deze pagina