Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming december 2012

Short-term forecast, 19 december 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt met ½ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 1 procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt iets af van 3,8 procent bbp in 2012 naar 3,3 procent in 2013. Dit is de vierde reguliere raming, gepubliceerd in 2012.

Conclusies

Lees voor de conclusies het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2010-2013, raming december 2012

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1/4

2 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

4,9

2 3/4

-3/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

2 3/4

-1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

112

112

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,29

1,30

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,0

2,2

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,6

1,0

-1

-1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,7

602,0

604

609

Consumptie huishoudens (%)

0,3

-1,0

-1 1/2

-1 1/2

Overheidsbestedingen (%)

0,3

-0,6

-1

-1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-5,2

10,2

-3 1/4

-3

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

13,5

4,3

2 1/2

3

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,7

3,8

-1 3/4

1 3/4

Wederuitvoer (%)

17,0

4,7

6 1/4

4

Invoer van goederen (%)

12,2

4,1

2

1 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,3

1,4

1/4

-1

Prijsconcurrentiepositie (%)

2,3

0,8

2 1/2

1

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

112

115

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/2

2 3/4

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,2

1 1/4

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

0,8

2

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2

Loonvoet marktsector (%)

1,7

2,1

3 1/4

2 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-1,2

-2 1/4

-1 1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,5

-0,9

-2

-1 1/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,3

0,6

2 1/2

1/2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,5

2

1/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,7

1,1

1 1/2

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,1

1,4

2 1/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,0

1,0

1 1/2

2

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16693

16755

16820

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8746

8880

8935

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8358

8357

8410

8410

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

390

389

470

525

Werkzame personen (%)

-0,4

0,7

-1/4

-1/2

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/2

3/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,0

0,0

3/4

0

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

6

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

5,4

6 1/2

7 1/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,1

1,4

-2

-1/2

Arbeidsproductiviteit (%)

2,9

1,0

-1 1/2

1

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,8

0,4

-1/2

-1 1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,0

0,3

1 1/4

-1/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

1,8

2

2 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,7

81 3/4

83 1/4

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,5

-3,8

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

63,1

65,5

71,0

72,9

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,4

38,9

40,1

Economische groei in Nederland, 2008-2013

 iguur Economische groei in Nederland, 2008-2013

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

 

Bijlagen

Deel deze pagina