Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming juni 2012: lage economische groei tot 2017

Short-term forecast, 14 juni 2012

Na een krimp van driekwart procent in 2012 herstelt de Nederlandse economie vanaf volgend jaar met gemiddeld anderhalf procent groei in de periode 2013-2017. Het begrotingstekort komt in 2013 op 2,9 procent (EMU saldo) en verbetert slechts langzaam tot 2,6 procent in 2017. Dit is de tweede raming gemaakt in 2012.

NB: De cijfers tot en met 2017 zijn opgenomen in bijgevoegde CPB Policy Brief 2012/01 'Juniraming 2012'

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2010-2013, juniraming 2012

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1 1/4

4 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

5,1

3 1/4

1 1/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

2 1/2

1 1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

120

120

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,31

1,32

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,1

2,5

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,7

1,3

-3/4

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,4

602,4

606

623

Consumptie huishoudens (%)

0,4

-1,1

-1/2

-1/4

Overheidsbestedingen (%)

0,7

0,4

-1

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-1,4

7,5

-3 3/4

3 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

12,8

3,9

3

3 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,4

1,5

1 3/4

3 3/4

Wederuitvoer (%)

15,8

5,9

4

4

Invoer van goederen (%)

12,6

4,0

3 3/4

2 1/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,4

1,5

1/4

1 1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

1,9

2,5

2 1/4

1/2

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

112

114 1/4

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/2

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2 1/4

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,3

1,1

1 1/2

2

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,4

0,9

2 1/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

1,5

2,5

3 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,3

-1,4

-2 1/2

-1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,6

-1,0

-2

-3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,1

0,6

2 1/2

1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,4

2 1/4

0

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,8

2,0

1 3/4

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,0

2,2

2 1/2

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

0,3

1,4

1 3/4

2 3/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16691

16765

16830

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8744

8865

8905

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8358

8357

8395

8370

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

390

387

470

535

Werkzame personen (%)

-0,3

0,3

-1/4

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/4

1/2

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,0

0,0

1/2

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

6

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

5,4

6 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,3

2,0

-1 1/2

1 1/4

Arbeidsproductiviteit (%)

3,0

1,9

-1

2 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,6

0,1

-1/2

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,2

0,1

1/4

1/2

Reële arbeidskosten (%)

-0,6

2,5

2 3/4

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,6

82 1/4

81 3/4

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,7

-3,8

-2,9

EMU-schuld (in % BBP)

62,9

65,2

71,7

72,9

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,3

39,0

39,9

Economische groei in Nederland, 2008-2013

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2013

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina