Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2017

Short-term forecast, 24 maart 2017

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen. Tegelijkertijd zorgt de oplopende inflatie voor een dempend effect op de koopkracht. Ook voor de middellange termijn (2018 t/m 2021) zijn de economische vooruitzichten gunstig. De economie groeit in die periode met gemiddeld 1,7% per jaar en de overheidsfinanciën zijn op orde. Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2017, dat vandaag is gepubliceerd.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht en het Centraal Economisch Plan 2017. De kerngegevenstabel is onderaan deze webpagina ook te downloaden als bijlage-bestand (PDF), zoals ook de Excel-bijlagen.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Economische groei in Nederland, 2008-2018

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2017

Kerngegevenstabel 2015-2018, maart 2017

 
Internationale economie
  2015 2016 2017 2018
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%)

3,9

2,7

3,0

3,6

Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %)

8,0

-3,0

1,1

1,1

Olieprijs (dollars per vat)

51,9

43,3

55,5

56,1

Eurokoers (dollar per euro)

1,11

1,11

1,07

1,07

Lange rente Nederland (niveau in %)

0,7

0,3

0,7

0,7


Volume bbp en bestedingen
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %)

2,0

2,1

2,1

1,8

Consumptie huishoudens (%)

1,8

1,8

2,0

1,4

Consumptie overheid (%)

0,2

0,7

0,8

1,0

Investeringen (inclusief voorraden, %)

6,2

4,3

3,6

2,8

Uitvoer van goederen en diensten (%)

5,0

3,7

3,5

3,9

Invoer van goederen en diensten (%)

5,8

3,9

3,6

3,9


Prijzen, lonen en koopkracht
  2015 2016 2017 2018
Prijs bruto binnenlands product (%)

0,1

1,0

1,2

1,4

Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%)

0,7

-1,0

0,9

1,0

Prijs goedereninvoer (%)

-5,1

-4,5

5,1

1,0

Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %)

0,2

0,1

1,6

1,4

Contractloon marktsector (%)

1,3

1,7

1,8

2,1

Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%)

1,2

2,7

0,1

0,3


Arbeidsmarkt
  2015 2016 2017 2018
Beroepsbevolking (%)

0,4

0,4

0,8

0,8

Werkzame beroepsbevolking (%)

1,0

1,3

2,0

1,1

Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen)

614

538

445

430

Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking)

6,9

6,0

4,9

4,7


Marktsector
  2015 2016 2017 2018
Productie (%)

2,8

2,6

2,8

2,1

Arbeidsproductiviteit (per uur, %)

1,6

0,3

1,0

1,4

Werkgelegenheid (in uren, %)

1,2

2,3

1,9

0,7

Loonvoet (per uur, %)

0,2

1,6

2,6

2,6

Arbeidsinkomensquote (niveau in %)

77,1

77,7

78,3

78,4


Overig
  2015 2016 2017 2018
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen)

0,2

0,9

0,0

0,3

Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)

8,5

8,7

8,2

8,2


Collectieve sector
  2015 2016 2017 2018
EMU-saldo (% bbp)

-2,0

0,3

0,5

0,8

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

65,1

61,8

58,5

55,5

Collectieve lasten (% bbp)

37,7

39,0

39,3

39,3

Aanvullende kerngegevens 2015-2018


Investeringen en uitvoer
  2015 2016 2017 2018
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %)

7,4

2,5

2,6

2,3

Investeringen bedrijven in woningen (%)

27,4

18,5

6,6

2,9

Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %)

2,7

3,4

3,5

3,7

Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %)

4,4

4,9

5,1

5,3


Prijzen, overheid en nationale cpi
  2015 2016 2017 2018
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %)

0,6

0,3

1,7

1,5

Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %)

0,4

0,3

1,6

1,3

Loonvoet sector overheid (%)

3,0

3,1

2,5

2,8

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%)

0,7

2,3

2,2

2,4

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)

-0,9

1,1

1,5

1,6

Prijs intermediair verbruik (%)

-0,4

2,1

2,4

1,9

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %)

-0,1

-0,1

1,2

1,3

Prijs nationale bestedingen (%)

-0,1

0,9

1,7

1,6

Prijs toegevoegde waarde marktsector (%)

0,4

0,7

0,4

1,3


Diverse kerngegevens (in niveaus)
  2015 2016 2017 2018
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's)

676,5

697,2

720,0

743,5

Bevolking (in duizenden personen)

16940

17034

17140

17230

Beroepsbevolking (in duizenden personen)

8908

8941

9010

9090

Werkloze beroepsbevolkjng, nationale definitie (in duizenden personen)

680

581

475

460

Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking)

8,6

7,3

6,0

5,7

Bruto modaal inkomen (euro)

35500

36500

37000

38000

Bijlagen

Deel deze pagina