Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart/april 2011: Economie groeit, maar niet uitbundig

Short-term forecast, 22 maart 2011

Volgens het vandaag verschenen Centraal Economisch Plan 2011 groeit de Nederlandse economie in 2011 en 2012 met respectievelijk 1¾% en 1½%. Met deze bescheiden groeicijfers wordt het tijdens de afgelopen recessie opgedane groeiverlies vooralsnog niet ingehaald. Dit is de eerste raming gemaakt in 2011.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht (CEP 2011).

Kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

-13,7

11,3

6 1/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,5

6,9

4 3/4

1/4

Concurrentenprijs (%)

-2,9

5,2

3 1/4

3/4

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

97

97

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,34

1,34

Lange rente (stand in %)

3,7

3,0

3 1/2

4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

-3,9

1,7

1 3/4

1 1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

572,0

590,1

610

632

Consumptie huishoudens (%)

-2,5

0,4

3/4

1

Overheidsbestedingen (%)

4,0

0,9

0

-1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-18,2

-1,6

4

4 3/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

-9,2

12,7

7 1/4

5 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

7,2

3 1/4

3

Wederuitvoer (%)

-7,9

17,7

10 3/4

7

Invoer van goederen (%)-10,3

12,1

6 1/4

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

-5,3

4,1

1 1/2

0

Prijsconcurrentiepositie (%)

4,3

-0,8

0

1

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

105,4

106,7

108 3/4

111

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,2

1,3

2

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

0,9

1,1

2

2

Prijs bruto binnenlands
product (%)

-0,2

1,4

1 1/2

2 1/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,9

1,3

1 3/4

2 1/2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 3/4

2 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,0

1,7

3 1/4

3 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

32500

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

1,9

-1,3

-1

-2 1/4

Koopkracht, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,8

-0,4

-3/4

-3/4

Prijzen overheid
 2009201020112012
Loonvoet sector overheid (%)

3,0

2,1

1 1/4

3 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

2,6

2,3

3/4

3

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

1,0

2 1/2

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,9

1,0

2 3/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

0,5

0,4

1 1/2

2

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Bevolking (x 1000 pers.)

16530

16615

16695

16770

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8772

8748

8800

8870

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8445

8358

8435

8515

Werkloze beroepsbevolking
(x 1000 pers.)

327

390

365

355

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,7

-0,3

1/2

3/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,1

-1,0

1

1

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

3,7

4,5

4 1/4

4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

4,8

5,4

5

4 3/4

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,4

1,6

2 1/4

1 3/4

Arbeidsproductiviteit (%)

-3,1

3,5

1 1/2

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,4

-1,8

3/4

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,6

1,6

1/4

3/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,6

0,0

3

2 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,9

78,4

79 1/4

80 1/4

Winstquote, van productie
in Nederland (niveau in %)

7,7

9,4

10 1/2

10 1/4

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (in % BBP)

-5,4

-5,2

-3,7

-2,2

EMU-schuld (in % BBP)

60,8

63,7

65,5

65,9

Collectieve lasten (in % BBP)

38,2

38,6

39,0

39,6

Economische groei in Nederland, 2008-2012

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2012

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina