Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming september 2011: Economisch beeld ongewis

Short-term forecast, 15 september 2011

Volgens de vandaag verschenen Macro Economische Verkenning 2012 groeit de Nederlandse economie in 2011 en 2012 met respectievelijk 1 1/2% en 1%. Dit is de derde raming gepubliceerd in 2011.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

-13,4

11,1

4 1/4

3 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,3

7,3

7

-1/2

Concurrentenprijs (%)

-4,8

7,7

3

0

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

110

106

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,42

1,43

Lange rente (stand in %)

3,7

3,0

3 1/4

3 1/4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

-3,5

1,7

1 1/2

1

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

571,1

588,4

605

623

Consumptie huishoudens (%)

-2,6

0,4

0

1/4

Overheidsbestedingen (%)

4,8

0,7

0

-1 1/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-12,4

-1,4

9 1/4

3 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

-9,3

12,8

6 1/2

3 3/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

9,4

2 1/2

2

Wederuitvoer (%)

-8,2

15,8

9 3/4

5

Invoer van goederen (%)-9,7

12,6

6 1/4

2 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

-5,2

4,4

2 1/2

0

Prijsconcurrentiepositie (%)

1,9

1,8

-1 1/4

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

105,4

106,7

109

111 1/4

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,2

1,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

0,9

1,1

2 1/4

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

-0,4

1,3

1 1/4

2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,4

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 1/2

2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,2

1,5

3 1/4

3 1/2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

32500

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

1,8

-1,3

-1 1/4

-1 1/2

Koopkracht, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,8

-0,4

-1

-1

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2009201020112012
Loonvoet sector overheid (%)

3,3

1,1

1

2 3/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

2,8

0,7

3/4

2 3/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

0,8

1,8

3

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,6

2,0

3

2 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

0,4

0,3

2

1 3/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Bevolking (x 1000 pers.)

16530

16615

16690

16765

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8772

8748

8700

8730

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8445

8358

8335

8355

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

327

390

365

375

Werkzame personen (%)

-0,7

-0,3

1/4

1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,7

-0,3

-1/2

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,1

-1,0

-1/4

1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

3,7

4,5

4 1/4

4 1/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

4,8

5,4

5

5 1/4

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,1

1,3

2 1/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

-2,9

2,9

3

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,2

-1,6

-1/2

-1/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,5

2,2

0

1 1/2

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

-0,6

3

2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

81,1

78,7

78 3/4

79 1/4

Winstquote, van productie
in Nederland (niveau in %)

7,6

7,8

8 1/4

7 1/2

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (in % BBP)

-5,6

-5,1

-4,2

-2,9

EMU-schuld (in % BBP)

60,8

62,9

64,6

65,6

Collectieve lasten (in % BBP)

38,3

38,8

38,6

39,2

Economische groei in Nederland, 2008-2012

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2012

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina