Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming september 2013

Short-term forecast, 15 september 2013

Het CPB verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp-volume) in 2013 met 1¼ procent krimpt en in 2014 met ½ procent groeit. De werkloosheid loopt in 2013 met 150.000 personen op tot 620.000 (7%) en in 2014 tot 685.000 (7½%). Het begrotingstekort bedraagt 3,2 procent in 2013 en 3,3 procent in 2014. Dit is de derde raming gepubliceerd in 2013.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, MEV 2014

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,7

1 1/2

3 3/4

Prijspeil goedereninvoer
(%)

5,1

2,7

-1 1/2

0

Concurrentenprijs (%)

6,3

4,1

1/4

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

105

103

Eurokoers (dollars per
euro)

1,39

1,28

1,32

1,32

Lange rente (stand in %)

3,0

1,9

1,9

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

0,9

-1,2

-1 1/4

1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

599,0

599,3

602

613

Consumptie huishoudens
(%)

-1,1

-1,6

-2 1/4

-1

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,8

-1 1/4

1/2

Bruto investeringen
bedrijvensector,
excl. woningen (%)
12,3

-2,9

-11

1 3/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,4

1,9

2 3/4

4 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen
(%)
3,8

0,7

1

3 1/2

Wederuitvoer (%)

4,9

3,0

4 1/4

5

Invoer van goederen (%)

4,7

3,6

-1/4

4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

2,1

0,8

-1/2

1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,2

2,4

1/2

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 1/2

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,3

1 1/2

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,8

1 3/4

1 1/2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 1/2

1 1/2

Loonvoet marktsector (%)

1,9

1,8

1 1/4

3 1/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

32500

33500

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,4

-1 1/4

-1/2

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,8

1,7

3/4

1 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

1,5

3/4

1

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,5

2,5

2 3/4

2

Prijs intermediair verbruik (%)

1,7

2,5

2 1/4

1 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,2

1

1

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16795

16840

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8878

8950

9005

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8335

8320

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

469

615

685

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-1

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/2

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

7

7 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

8 1/2

9 1/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,9

-1 3/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,6

-1/2

1 3/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,5

-0,2

-1 1/4

-3/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,8

1/2

1 3/4

Reële arbeidskosten (%)

1,6

0,0

3/4

1 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,5

81 3/4

81 1/2

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,3

-4,1

-3,2

-3,3

EMU-schuld (in % BBP)

65,7

71,3

75,0

76,3

Collectieve lasten (in % BBP)

38,6

39,0

39,7

40,8

Economische groei in Nederland, 2008-2014

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2014

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven

Bijlagen

Deel deze pagina