Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming september 2015

Short-term forecast, 15 september 2015

De Nederlandse economie groeit dit en volgend jaar met respectievelijk 2,0% en 2,4%. De mediane koopkracht neemt dit jaar met 0,7% toe en volgend jaar met 1,4%. Dit is de derde raming gepubliceerd in 2015.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Fan charts en Open data

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts en bekijk de Open data (csv).

Kerngegevenstabel 2013-2016, 15 september 2015

Internationale economie
  2013 2014 2015 2016
Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten (%)

2,2

3,9

2,8

5,4

Concurrentenprijs (goederen
en diensten, exclusief
grond- en brandstoffen (%)

-3,2

-1,3

7,5

0,7

Olieprijs (dollars per vat)

108,7

99,0

57,2

60,1

Eurokoers (dollar per euro)

1,34

1,33

1,10

1,09

Lange rente Nederland
(niveau in %)

2,0

1,5

0,7

0,9

Volume bbp en bestedingen
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

-0,5

1,0

2,0

2,4

Consumptie huishoudens (%)

-1,4

0,0

1,6

1,9

Consumptie overheid (%)

0,1

0,3

-0,4

0,8

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

-5,3

2,7

6,5

6,0

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

2,1

4,0

3,7

5,1

Invoer van goederen
en diensten (%)

0,9

4,0

4,1

5,7

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,4

0,8

0,8

1,0

Uitvoerprijs goederen en
diensten (exlusief energie, %)

0,5

-0,7

1,6

1,1

Prijs goedereninvoer (%)

-1,6

-3,1

-3,0

1,9

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

2,6

0,3

0,5

1,1

Contractloon marktsector (%)

1,2

1,0

1,3

1,4

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens (%)

-1,3

1,3

0,7

1,4

Arbeidsmarkt
  2013 2014 2015 2016
Beroepsbevolking (%)

0,8

-0,4

0,5

0,8

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,8

-0,6

1,0

1,1

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

647

660

620

605

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,3

7,4

6,9

6,7

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Productie (%)

-1,2

1,9

2,9

3,0

Arbeidsproductiviteit
(per arbeidsjaar, %)

-0,2

1,8

2,0

1,7

Werkgelegenheid
(in arbeidsjaren, %)

-1,0

0,1

0,9

1,3

Loonvoet (%)

1,7

1,9

0,8

2,6

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,8

79,4

77,2

77,5

Overig
  2013 2014 2015 2016
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

-0,4

0,8

0,6

0,5

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

11,0

10,6

10,9

10,7

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
EMU-saldo (% bbp)

-2,4

-2,4

-2,1

-1,4

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

67,6

67,9

66,4

64,5

Collectieve lasten (% bbp)

36,6

37,5

37,0

37,1

Aanvullende kerngegevens 2013-2016

Investeringen en uitvoer
  2013 2014 2015 2016
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

-2,9

4,4

6,8

6,9

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

-11,6

6,9

22,1

5,6

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

0,2

2,5

3,7

5,3

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

1,3

6,5

4,0

6,6

Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Nationale consumenten
prijsindex (cpi, %)

2,5

1,0

0,9

1,2

Afgeleide nationale
consumentenprijsindex (cpi, %)

1,3

0,6

0,7

1,1

Loonvoet sector overheid (%)

1,5

2,0

1,7

2,3

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

0,1

1,6

2,0

1,9

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

1,2

0,0

0,9

0,9

Prijs intermediair verbruik (%)

1,2

-0,3

1,3

0,9

Prijs bruto overheids-
investeringen (iboi, %)

0,6

-0,4

0,9

0,7

Prijs nationale bestedingen (%)

1,1

0,7

0,4

1,4

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

0,7

0,6

0,8

0,5

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2013 2014 2015 2016
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

650,9

662,8

681,2

704,0

Bevolking
(in duizenden personen)

16804

16866

16930

17000

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8913

8874

8920

8990

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

708

709

700

685

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie (niveau,
% beroepsbevolking)

8,9

9,0

8,8

8,6

Bruto modaal inkomen
(euro)

34500

34500

35500

36000

naar boven 

Economische groei in Nederland, 2008-2016

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2009 t/m 2016

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven 

Bijlagen

Deel deze pagina