Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand oktober 2017)

Het wereldhandelsvolume is in oktober 1,2% gedaald ten opzichte van september, volgend op stagnatie in september (initiële schatting: 0,0%). De Koreaanse nationale feestdagen in oktober leidden tot een lagere wereldhandelsgroei (bijna 1%-punt lager). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 22 december 2017

Excel-document, 244.1 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2017

De economische groei zet volgend jaar door. Het bbp neemt, net als in 2017, toe met meer dan 3%. Dergelijke groeipercentages hebben zich sinds 2007 niet meer voorgedaan. Hierdoor is volgend jaar sprake van hoogconjunctuur. Alle bestedingen dragen bij aan de economische groei.

Short-term forecast | 20 december 2017

Pdf-document, 5.2 MB

Naar publicatie

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën.

Medium-term scenario | 27 oktober 2017

Excel-document, 148.7 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming september 2017

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond.

Short-term forecast | 19 september 2017

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

Lange tijdreeksen overheidsfinancien

In dit bestand staan lange tijdreeksen, zoals overheidsschuld, collectieve uitgaven en collectieve lasten vanaf 1814 en samenstelling van de overheidsuitgaven vanaf 1950.

Government finance | 19 september 2017

Excel-document, 74 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor juni 2017

Het wereldhandelsvolume is in juni 0,5% toegenomen ten opzichte van mei, volgend op een stijging van 1,9% in mei (initiële schatting: 2,0%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 augustus 2017

Excel-document, 242.1 KB

Naar publicatie

Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2018-2021

De economische groei in de periode 2018-2021 bedraagt gemiddeld 1,8% per jaar. Een nagenoeg gelijk opgaande groei van werkgelegenheid en arbeidsaanbod zorgt voor een lichte afname van de werkloosheid van 4,9% in 2017 naar 4,6% van de beroepsbevolking in 2021.

Medium-term scenario | 16 augustus 2017

Excel-document, 3.4 MB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor mei 2017

Het wereldhandelsvolume is in mei 2,0% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een daling van 2,2% in april (initiële schatting: -2,1%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 juli 2017

Excel-document, 241.2 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor april 2017

Het wereldhandelsvolume is in april 2,1% afgenomen ten opzichte van maart, volgend op een stijging van 2,2% in maart (initiële schatting: 1,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 23 juni 2017

Excel-document, 240.6 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming juni 2017

De seinen voor de Nederlandse economie staan op groen. De economie groeit en de werkgelegenheid trekt aan, waardoor de werkloosheid daalt naar 4,7%. De overheidsbegroting komt in beide jaren uit op een overschot. Echter, de ontwikkeling van lonen en prijzen blijft achter.

Short-term forecast | 14 juni 2017

Pdf-document, 1.2 MB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor maart 2017

Het wereldhandelsvolume is in maart 1,5% toegenomen ten opzichte van februari, volgend op een daling van 0,8% in februari (initiële schatting: -0,6%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 24 mei 2017

Excel-document, 240.1 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor februari 2017

Het wereldhandelsvolume is in februari 0,6% afgenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 1,0% in januari (initiële schatting: 0,0%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 25 april 2017

Excel-document, 239.4 KB

Naar publicatie

CPB Wereldhandelsmonitor januari 2017

Het wereldhandelsvolume was in januari onveranderd ten opzichte van december, volgend op een stijging van 0,9% in december (initiële schatting: 0,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

World trade monitor | 24 maart 2017

Excel-document, 238.8 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming maart 2017

De Nederlandse economie vertoont robuuste groei. Het Centraal Planbureau (CPB) becijfert een groei van 2,1% voor dit jaar, en 1,8% in 2018. In beide jaren is er een overschot op de begroting en de werkloosheid blijft dalen.

Short-term forecast | 24 maart 2017

Pdf-document, 3.6 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2016

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%.

Short-term forecast | 13 december 2016

Pdf-document, 3.8 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina