Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Kortetermijnraming december 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt met ½ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 1 procent in 2012. Dit is de vierde reguliere raming, gepubliceerd in 2012.

Short-term forecast | 19 december 2012

Pdf-document, 1.9 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming september 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Dit is de derde raming gemaakt in 2012.

Short-term forecast | 18 september 2012

Pdf-document, 109.8 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2011: Nederland in recessie

De Nederlandse economie verkeert in recessie. De Nederlandse economie groeit in 2011 nog met 1½%, maar krimpt in 2012 met ½% punt. Dit is de vierde en laatste raming gepubliceerd in 2011.

Short-term forecast | 13 december 2011

Kerngegevens voor het concept-CEP 2011

De Nederlandse economie groeit in 2011 naar verwachting met 1¾%. Komend jaar valt de bbp-groei licht terug tot 1½%. Dit zijn voorlopige cijfers. Op 22 maart 2011 volgen de definitieve CEP2011-ramingen.

Short-term forecast | 22 februari 2011

Pdf-document, 25.2 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina