Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Kortetermijnraming maart 2013

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel.

Short-term forecast | 13 maart 2013

Pdf-document, 4.1 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 krimpt met ½ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 1 procent in 2012. Dit is de vierde reguliere raming, gepubliceerd in 2012.

Short-term forecast | 19 december 2012

Pdf-document, 1.9 MB

Naar publicatie

Kortetermijnraming september 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Dit is de derde raming gemaakt in 2012.

Short-term forecast | 18 september 2012

Pdf-document, 109.8 KB

Naar publicatie

Kortetermijnraming december 2011: Nederland in recessie

De Nederlandse economie verkeert in recessie. De Nederlandse economie groeit in 2011 nog met 1½%, maar krimpt in 2012 met ½% punt. Dit is de vierde en laatste raming gepubliceerd in 2011.

Short-term forecast | 13 december 2011

Kerngegevens voor het concept-CEP 2011

De Nederlandse economie groeit in 2011 naar verwachting met 1¾%. Komend jaar valt de bbp-groei licht terug tot 1½%. Dit zijn voorlopige cijfers. Op 22 maart 2011 volgen de definitieve CEP2011-ramingen.

Short-term forecast | 22 februari 2011

Pdf-document, 25.2 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina