Kopafbeelding cijfers CPB

Cijfers

Publicaties

Kortetermijnraming december 2011: Nederland in recessie

De Nederlandse economie verkeert in recessie. De Nederlandse economie groeit in 2011 nog met 1½%, maar krimpt in 2012 met ½% punt. Dit is de vierde en laatste raming gepubliceerd in 2011.

Short-term forecast | 13 december 2011

Kerngegevens voor het concept-CEP 2011

De Nederlandse economie groeit in 2011 naar verwachting met 1¾%. Komend jaar valt de bbp-groei licht terug tot 1½%. Dit zijn voorlopige cijfers. Op 22 maart 2011 volgen de definitieve CEP2011-ramingen.

Short-term forecast | 22 februari 2011

Pdf-document, 25.2 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina