Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Wouter Vermeulen

programmaleider

  • +31 6 11306077
  • W.Vermeulen@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publications by Wouter Vermeulen

Meer gelijkheid door verevening? Kapitalisatie en verevening van lokale inkomsten

De Raad voor financiële verhoudingen pleit al jaren voor een verruiming van het lokale belastinggebied (Rfv, 2015). Deze roep vindt steeds meer weerklank, ook in de politiek. Zo schreven minister Plasterk en staatssecretaris Wiebes vorig jaar een brief aan de tweede kamer, waarin ze schetsten hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen er uit zou kunnen zien. Verscheidene politieke partijen namen uitbreiding van het lokale belastinggebied op in hun meest recente verkiezingsprogramma.

Mededeling | 24 October 2017

pdf document, 88.7 KB

Go to publication

CPB Book 27 | 9 February 2017

92 pages | pdf document, 6.8 MB

ISBN 978-90-5833-758-0 | Go to publication

All publications by Wouter Vermeulen

Share this page