Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Aenneli Houkes - Hommes

wet. medewerker

Aenneli Houkes-Hommes is sinds april 2015 wetenschappelijk medewerker bij het Centraal Planbureau, binnen de sector Arbeid en Onderwijs. Op het moment is zij projectleider Kansrijk Onderwijsbeleid. Zij is econoom en filosoof en werkt sinds 1997 als economisch beleidsonderzoeker in het sociaal domein (onderwijs, arbeidsmarkt, gezondheidszorg en sociale zekerheid).

Publicaties van Aenneli Houkes - Hommes

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

(Meer) samenwerking tussen opvang en onderwijs lijkt logisch – zowel tussen voorschoolse voorziening en basisschool, als tussen basisschool en buitenschoolse voorziening. Het is echter niet duidelijk wat de opbrengsten van meer samenwerking zijn voor kinderen en hun ouders. Deze policy brief wil daarom een helder beeld scheppen over de voor- en nadelen van verschillende samenwerkingsvormen.

CPB Policy Brief 2017/03 | 27 januari 2017

pdf document, 2.1 MB

ISBN 978-90-5833-759-7 | Naar publicatie

Kansrijk onderwijsbeleid

Deze publicatie ‘Kansrijk onderwijsbeleid’ is geschreven om tegemoet te komen aan de vraag naar bewezen effectieve maatregelen in het onderwijs.

CPB Boek 25 | 20 juni 2016

352 pagina's | pdf document, 3.1 MB

ISBN 978-90-5833-730-6 | Naar publicatie

Deel deze pagina