Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Annemiek Verrips

wet. medewerker

  • +31 6 21885594
  • A.S.Verrips@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Annemiek Verrips

Verkenning maatschappelijke kosten-batenanalyse bij de digitale overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft het CPB gevraagd om na te gaan in hoeverre de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)-systematiek, of waardevolle elementen daaruit, op een bruikbare en praktische manier kan worden toegepast binnen het domein van de digitale overheid.

CPB Notitie | 1 augustus 2017

30 pagina's | pdf document, 2 MB

Naar publicatie

Beoordelingssystematiek zoetwaterbeschikbaarheid

Rijkswaterstaat heeft het CPB gevraagd de toepasbaarheid van een methodologie om maatregelen op het terrein van zoetwaterbeschikbaarheid te beoordelen en de relatie met MKBA’s te toetsen.

CPB Notitie | 20 februari 2017

26 pagina's | pdf document, 1.4 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Annemiek Verrips

Deel deze pagina