Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Bas Straathof

programmaleider

Bas Straathof's onderzoeksactiviteiten zijn hervorming van intellectuele eigendomsrechten (inclusief patenten), innovatie, topbeloningen, internationale economie en economische geografie. Hij is ook verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Institute for Fiscal Studies in Londen.

Publicaties van Bas Straathof

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

ICT leidt tot een heel scala aan algemeen toepasbare technologieën. Deze nieuwe technologieën veranderen de economie. Tegelijkertijd brengen ze risico’s voor publieke belangen met zich mee.

CPB Policy Brief 2016/09 | 11 augustus 2016

18 pagina's | pdf document, 2.6 MB

ISBN 978-90-5833-736-8 | Naar publicatie

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Het doel van deze risicorapportage (rce) is om inzicht te bieden in achterliggende oorzaken, gevolgen en omvang van cyberrisico’s en zo beleidsmakers en bedrijven te helpen bij het begrijpen en prioriteren van risico’s.

CPB Notitie | 6 juli 2016

64 pagina's | pdf document, 1.6 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Bas Straathof

Deel deze pagina