Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Ernest Berkhout

wet. medewerker

  • +31 6 25644543
  • E.E.Berkhout@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Ernest Berkhout

Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid

Door de toename van het aantal zelfstandigen en de afname van de verzekeringsgraad onder deze zelfstandigen zijn steeds minder werkenden verzekerd tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

CPB Policy Brief 2016/11 | 31 oktober 2016

20 pagina's | pdf document, 2.7 MB

ISBN 978-90-5833-747-4 | Naar publicatie

Deel deze pagina