Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Eugene Verkade

wet. medewerker

  • +31 6 11314619
  • E.M.Verkade@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Eugene Verkade

Het belastingramingsmodel TAXUS

Het CPB belastingmodel TAXUS vormt een belangrijk onderdeel van het ramingsinstrumentarium, dat ten grondslag ligt aan de driemaandelijks kortetermijnraming van het CPB.

CPB Achtergronddocument | 26 februari 2015

38 pagina's | pdf document, 2.1 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Eugene Verkade

Deel deze pagina