Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Jonneke Bolhaar

programmaleider

  • +31 6 46941319
  • J.A.Bolhaar@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Publicaties van Jonneke Bolhaar

Paden naar Leraarschap

Deze CPB Notitie brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart. Het maakt onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

CPB Notitie | 24 februari 2017

72 pagina's | pdf document, 6.2 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Jonneke Bolhaar

Deel deze pagina