Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Joost van Gemeren

Publicaties van Joost van Gemeren

Tegenbegroting 2017 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van Groenlinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

CPB Notitie | 21 september 2016

10 pagina's | pdf document, 1.4 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Joost van Gemeren

Deel deze pagina