Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Marloes de Graaf-Zijl

programmaleider

 • +31 6 46801306
 • M.de.Graaf@cpb.nl
 • Centraal Planbureau
 • Bezuidenhoutseweg 30
 • 2594 AV Den Haag

Dr. Marloes de Graaf-Zijl (1975) werkt als programmaleider arbeid bij de sector Arbeid en Onderwijs. Ze studeerde kwantitatieve algemene economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij cum laude afstudeerde. In 2006 verdedigde ze met succes haar proefschrift Economic and social consequences of temporary employment aan de Universiteit van Amsterdam. In het kader daarvan heeft zij ook het Masters programma van het Tinbergen Instituut doorlopen.

Van 1998-2007 werkte Marloes bij SEO Economisch Onderzoek, waar zij onderzoek deed naar onderwijs en arbeidsmarkt, re-integratie, uitzendwerk en stromen op de arbeidsmarkt. Van 2008-2012 werkte ze bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), een interdisciplinair instituut voor onderzoek naar de arbeidsmarkt. Daar was ze voornamelijk betrokken bij het grootschalige Europese GINI-project naar de oorzaken en gevolgen van inkomensongelijkheid. Naast haar werk bij SEO en AIAS was Marloes editor en lid van de redactieraad van de Flex Work Research Monitor in opdracht van de ABU en CIETT. Sinds 2008 is ze tevens redacteur van het tijdschrift TPEdigitaal. Binnen het AIAS verzorgde Marloes van 2011 tot 2014 de leergang Arbeidsmarkt in ontwikkeling.

In de eerste tijd bij het CPB was Marloes kort vooral betrokken bij een studie naar de gevolgen van massaontslag voor (oudere) werknemers en een project waarin inkomensongelijkheid over de levensloop in beeld wordt gebracht. Als programmaleider arbeid coordineert ze momenteel de projecten op het terrein van de arbeidsmarkt en de ramingen van de arbeidsmarktgegevens. Momenteel betreft dit vooral een project over de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook gaat haar aandacht uit naar de vervagende grens tussen ondernemerschap en werknemerschap.

Publicaties:

 Internationale tijdschriften en boeken

 • Graaf-Zijl, M., A. van der Horst, D. van Vuuren, H. Erken en R. Luginbuhl (2015), Long-Term Unemployment and the Great Recession in the Netherlands: Economic Mechanisms and Policy Implications, De Economist 163(4): 415–434.
 • Salverda, W., M. de Graaf-Zijl, C. Haas, B. Lancee en N. Notten (2014), The Netherlands: Policy-enhanced inequalities tempered by household formation, Chapter 20 in: Nolan, B., W. Salverda, D. Checchi. I. Marx, A. McKnight, I. György Tóth and H. van de Werfhorst (eds.), Changing inequalities and societal impacts in rich countries; Thirty countries' experiences, Oxford: Oxford University Press.
 • Van Ommeren, J.N and M. de Graaf-Zijl (2013), Household demand for housing attributes in rent-controlled markets, Journal of Housing Economics, forthcoming.
 • De Graaf-Zijl, M., (2012), Compensation of on-call and fixed-term employment: The role of uncertainty, The Manchester School, Special Issue: Low Pay, Low Skill and Low Income 80(1): 6-27.
 • De Graaf-Zijl, M. (2012), Job satisfaction and contingent employment, De Economist,160(2): 197-218.
 • De Graaf-Zijl, M. and B. Nolan (2011), Household Joblessness and Its Impact on Poverty and Deprivation in Europe, Journal of European Social Policy 21(5): 413-431.
 • De Graaf-Zijl, M. , Van den Berg, G. J. and Heyma, A. (2011). Stepping-stones for the unemployed: the effect of temporary jobs on the duration until (regular) work. Journal of Population Economics 24(1): 107-139.
 • De Graaf-Zijl, M. and Berkhout, E. (2007). Temporary agency work and the business cycle. International Journal of Manpower, 28(7), 539-556.

Nederlandstalige tijdschrijften 

 Onderwijs 

 • Leergang Arbeidsmarktontwikkelingen, coordinator en docent, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (2012, 2013)
 • Master course “Flexible labour markets and employment protection” onderdeel van de HRM-Master, Universiteit van Amsterdam (2009)
 • Bachelor 2e jaars macroeconomie, werkgroepen, Vrije Universiteit Amsterdam (2009)
 • Bachelor 1e jaars monetair beleid, werkgroepen, Vrije Universiteit Amsterdam (2009)
 • Bachelor 1e jaars Economics for Business students, werkgroepen, Vrije Universiteit Amsterdam (2009)
 • Masters course “Social policy in urban areas”, International School of Humanities and Social Sciences, Universiteit van Amsterdam (2008)

 

 

Publicaties van Marloes de Graaf-Zijl

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. Zowel het aandeel flexibele dienstverbanden als het aandeel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ligt hoger dan in het buitenland. De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in andere Europese landen.

CPB Policy Brief 2016/14 | 17 november 2016

pdf document, 3.4 MB

ISBN 978-90-5833-781-1 | Naar publicatie

Kansrijk arbeidsmarktbeleid, deel 2

Dit boek belicht de effecten van overheidsbeleid op het gebied van loonvorming, de uittreedleeftijd en AOW-uitkeringen, en actief arbeidsmarktbeleid.

CPB Boek 22 | 20 april 2016

236 pagina's | pdf document, 2.4 MB

ISBN 978-90-5833-728-3 | Naar publicatie

Alle publicaties van Marloes de Graaf-Zijl

Deel deze pagina