Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Paul Westra

onderzoeksmedewerker

  • +31 6 11301042
  • P.Westra@cpb.nl
  • Centraal Planbureau
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Paul Westra werkt vanaf 1995 bij het CPB, sinds 2011 als onderzoeksmedewerker bij de Sector Marktordening waar hij zich vooral bezig houdt met (de budgettaire kant van) de zorg.

In eerdere functies heeft Paul gewerkt met het macromodel SAFFIER en op het terrein van de woningmarkt.

Publicaties van Paul Westra

Een raming van de zorguitgaven 2018-2021

Dit CPB Achtergronddocument geeft extra informatie over de raming van de zorguitgaven bij de Middellangetermijnraming voor Nederland bij ongewijzigd beleid.

CPB Achtergronddocument | 30 maart 2016

34 pagina's | pdf document, 1.4 MB

Naar publicatie

Varianten SAFFIER II

Om de werking van SAFFIER II te illustreren worden de uitkomsten van diverse standaardvarianten en -scenario's gepresenteerd.

CPB Achtergronddocument | 18 januari 2011

18 pagina's | pdf document, 115.1 KB

Naar publicatie

Investeringen in woningen (CEP 2009)

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

CPB Memorandum 218 | 17 maart 2009

2 pagina's | pdf document, 40.9 KB

Naar publicatie

Investeringen in woningen (MEV 2009)

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in de Macro Economische Verkenning 2009.

CPB Memorandum 205 | 16 september 2008

2 pagina's | pdf document, 26.4 KB

Naar publicatie

Alle publicaties van Paul Westra

Deel deze pagina