Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Wim Suyker

programmaleider

Mijn favoriete links over de Nederlandse overheidsbegroting

Meest recente CPB prognose en analyse voor de korte termijn

Meest recente CPB prognose en analyse voor de middellange termijn

De Rijksbegroting (Miljoenennota etc.)

Regeerakkoord

Rapporten

Stabiliteits- en Groeipact / Europees semester

Stabiliteits- en Groeipact / Europees semester: achtergrondstukken en wetten

Stabiliteits- en Groeipact / Europees semester: hervormingsvoorstellen en discussie

Europese onafhankelijke begrotingsautoriteiten, plus andere begrotingswaakhonden

Relevante Nederlandse data

Relevante Nederlandse data in internationaal perspectief

Internationale organisaties over Nederlandse begroting

Internationale organisaties over begrotingen in Nederland en elders

Informatie over begroting en over belastingen

Interessante recente (empirische) literatuur

Websites

Voor opmerkingen over deze links email naar :wbcs@cpb.nl

Publicaties van Wim Suyker

Decemberraming 2016: economische vooruitzichten 2017

De economische groei zet door. Zowel dit jaar, als in 2017 neemt het bbp met 2,1% toe. De werkloosheid daalt volgend jaar naar 5,3% en de overheidsbegroting is in evenwicht. De koopkracht neemt toe met 0,7%. De internationale omgeving blijft echter onzeker.

CPB Policy Brief 2016/15 | 13 december 2016

14 pagina's | pdf document, 3.8 MB

ISBN 978-90-5833-752-8 | Naar publicatie

Tegenbegroting 2017 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van Groenlinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

CPB Notitie | 21 september 2016

10 pagina's | pdf document, 1.4 MB

Naar publicatie

Alle publicaties van Wim Suyker

Deel deze pagina