Kopafbeelding onderzoek CPB

Internationale economie

Voor een open economie als de Nederlandse is de internationale omgeving van groot belang. De economische groei in Europa en de rest van de wereld heeft grote invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Door de toenemende vervlechting van nationale economieën neemt deze invloed nog steeds toe. Het CPB analyseert de wereldwijde economische ontwikkelingen en de effecten daarvan op Nederland. Tevens verricht ze studies naar beleidsonderwerpen die de onderliggende afhankelijkheid beïnvloeden, zoals de interne markt in Europa en handelsliberalisatie.

Op het brede terrein van internationale economie worden door het CPB op twee deelterreinen studies verricht: de internationale conjunctuur en de effecten van Europees beleid.

De internationale conjunctuur

Voor de kwartaalramingen van de ontwikkeling van de wereldeconomie wordt onder meer gebruikgemaakt van de wereldhandelsmonitor. Dit is een vrij uniek instrument dat de ontwikkeling van de wereldhandel op maandbasis volgt.

Het onderzoeksprogramma Europa

Het CPB verricht onderzoek naar vraagstukken die een typische Europese dimensie hebben. De interne markt in Europa is cruciaal voor het Nederlandse bedrijfsleven om productie af te zetten en efficiënt goederen te betrekken en kennis en technologie uit te wisselen. Door de interne markt is voor Nederlandse consumenten een grotere variatie aan producten beschikbaar tegen lagere prijzen of van hogere kwaliteit.

EU-beleid ten aanzien van de interne markt, economische hervormingen volgens de Lissabon-agenda, de EMU en vennootschapsbelastingen hebben een directe invloed op de Nederlandse economie. Lees meer

Meest recente publicaties

De effecten van onconventioneel monetair beleid in het eurogebied

Hoe effectief is het onconventionele monetair beleid en via welke mechanismen werkt het? Deze Discussion Paper bevat een uitgebreide weergave van het empirische onderzoek naar de gevolgen van het gevoerde onconventionele beleid en de mechanismen die daarbij van belang zijn.

CPB Discussion Paper 371 | 6 februari 2018

36 pagina's | pdf document, 583 KB

Naar publicatie

Discussienota Europese Commissie over EMU

De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal organiseert een deskundigenbijeenkomst, in de vorm van een rondetafelgesprek, over de discussienota van de Europese Commissie over het verdiepen van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

CPB Notitie | 12 september 2017

10 pagina's | pdf document, 1.5 MB

Naar publicatie

Onderweg naar normaal monetair beleid

Het ECB-beleid heeft gewerkt: de economische groei en (in mindere mate) de inflatie zijn dankzij het onconventionele beleid verhoogd, en de lange rente is lager.

CPB Policy Brief 2017/07 | 8 juni 2017

16 pagina's | pdf document, 769.7 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina