Kopafbeelding onderzoek CPB

Leefomgeving

Economische ontwikkeling heeft invloed op onze leefomgeving. Verstedelijking, mobiliteit, maar ook de regionale spreiding van de functies wonen en werken, om maar een aantal voorbeelden te noemen, hebben gevolgen voor natuur en milieu of de leefbaarheid van stadswijken en het platteland.

Economische beleidskeuzes hebben daarmee een, soms zeer herkenbare, impact op onze leefomgeving.

Meest recente publicaties

Deel deze pagina