Kopafbeelding onderzoek CPB

Onderwijs en Wetenschap

Kennis is één van de stuwende krachten achter economische groei en welvaart. Niet alleen voor de samenleving die zich steeds meer in richting ´kenniseconomie´ verandert maar ook voor de individuen voor wie het opdoen en verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal staat om zich te kunnen ontplooien in deze maatschappij.

Foto van een collegezaal vol met studenten

Het programma Onderwijs doet daarom onderzoek naar de factoren die bijdragen aan het opdoen, benutten en verder ontwikkelen van kennis.
 
Centrale vragen binnen het programma Onderwijs zijn: Hoe komt kennis - oftewel menselijk kapitaal - tot stand en wat zijn de opbrengsten van dit kapitaal? Op welke wijze kan beleid bijdragen aan haar productie, welk beleid is effectief en in welke mate? Welke rol is weggelegd voor de bestaande instituties in het onderwijsbestel? Hoe prikkelen zij de belangrijkste actoren in het onderwijsbestel, zoals leraren of leerlingen, tot optimale kennisproductie.

In het bijzonder besteedt het programma aandacht aan educatie van het jonge kind, de overgang van de schoolse periode naar werk en leven lang leren. In 2018 sluit het programma onderzoek af naar de thema’s ‘Onderkant van de Vaardigheidsverdeling’ en ‘Combinatie onderwijs en opvang’. Tegelijkertijd wordt met het oog op een toekomstige update van Kansrijk Onderwijsbeleid een nieuw onderzoeksthema opgestart: ‘Keuzevrijheid in het onderwijs’.

Ook op het gebied van innovatie en wetenschap doet het CPB baanbrekend onderzoek bij het gelijknamige programma. Publicaties van dit programma vind je hier.
 

Meest recente publicaties

Decennium onderwijs- en arbeidsmarktcarrières cohort 2006

Deze rapportage is een achtergronddocument dat hoort bij de CPB Notitie ‘waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt‘. Waar de notitie zich concentreert op de hoofdvragen, beschrijft dit achtergronddocument veel details. Het geeft een uitgebreid overzicht van de onderwijs- en arbeidsmarktloopbanen van jongeren. Deze loopbanen hebben we gesorteerd per vooropleiding in het voortgezet onderwijs.

CPB Achtergronddocument | 23 maart 2018

72 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

Hebben betaalde onderwijs-traineeships tot meer leraren geleid?

Geselecteerd worden voor de onderwijs-traineeships ‘Eerst De Klas’ (EDK) en ‘OnderwijsTraineeship’ (OTS) draagt niet overtuigend bij aan de kans om (1) te starten in een academische lerarenopleiding, (2) een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen en (3) te (blijven) werken in het onderwijs. Deze studie laat met een regressie-discontinuïteiten-analyse (ruwweg) de lokale verschillen zien tussen kandidaten die werden geselecteerd voor een traineeship, en hen die afvielen op de selectiedag.

CPB Discussion Paper 374 | 14 februari 2018

34 pagina's | pdf document, 1.6 MB

Naar publicatie

Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt

Deze studie verkent de rol van de startkwalificatie bij het optimaliseren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor mbo-studenten. Hierbij proberen we de volgende vragen te beantwoorden: 1. Doen jongeren met een startkwalificatie het beter op de arbeidsmarkt? 2. Vallen jongeren die al een startkwalificatie hebben gehaald vaker uit? Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo2-, havo- of vwo-niveau.

CPB Notitie | 8 februari 2018

58 pagina's | pdf document, 1.6 MB

Naar publicatie

Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen

De efficiëntie van het selectieproces voor de toekenning van onderzoeksbeurzen in de wetenschap staat onder druk. Het verdient aanbeveling om experimenten uit te voeren met maatregelen die de kosten van het selectieproces kunnen verkleinen en/of de kwaliteit van het gehonoreerde onderzoek kunnen vergroten.

CPB Policy Brief 2018/02 | 30 januari 2018

18 pagina's | pdf document, 878.8 KB

Naar publicatie

Discontovoet onderwijs

Deze notitie beschrijft of er redenen zijn om de discontovoet voor onderwijs te laten afwijken van de standaard discontovoet.

CPB Notitie | 27 november 2017

40 pagina's | pdf document, 379.4 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina