Kopafbeelding onderzoek CPB

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is constant in beweging. Jongeren stromen in en zoeken een baan, werknemers verliezen hun baan en zoeken een nieuwe baan, sommigen beginnen als zelfstandige, en uiteindelijk stromen ouderen uit. Verder dienen zowel werknemers als werkgevers zich aan te passen aan technologische vooruitgang en globalisering.

Ramingen voor de arbeidsmarkt

Werkgelegenheid, werkloosheid en lonen zijn het gevolg van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vier keer per jaar maakt het CPB ramingen voor het huidige en het komende jaar voor de arbeidsmarkt.

Daarnaast maakt het CPB met enige regelmaat een scenario voor de komende vier jaar en een scenario voor de lange termijn. De ramingen worden ondersteund door onderzoek naar veranderingen in het arbeidsaanbod en werkgelegenheid op de lange termijn. U kunt alle ramingen van het CPB hier vinden.

Onderkant arbeidsmarkt

De werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt is en blijft een aanzienlijke beleidsopgave. Door de toename van het opleidingsniveau neemt het aantal laagopgeleiden af, maar tegelijkertijd neemt de vraag naar dergelijke arbeid af door technologische vooruitgang en concurrentie van de lage loon landen. Daarnaast staan veel beroepen voor middelbaar opgeleiden onder druk waardoor een deel van deze groep bij de onderkant van de arbeidsmarkt dreigt aan te sluiten. Welke scenario's zijn denkbaar voor de werkgelegenheid en werkloosheid aan onderkant van de arbeidsmarkt voor de komende tien jaar? En welke beleid zou kunnen helpen de werkgelegenheid te stimuleren en de werkloosheid laagte houden?

De arbeidsmarkt voor ouderen

De arbeidsmarktparticipatie van ouderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. En bij een stijging van de pensioengerechtigde leeftijd zal deze participatie verder toenemen. Welke factoren spelen een rol bij deze stijgende participatie? En hoe blijven oudere werknemers een productieve bijdrage leveren op de arbeidsmarkt? Hoe dienen arbeidsmarktinstituties, zoals subsidies op scholing en mobiliteit, werkloosheidsverzekering en ontslagbescherming, ingericht te worden zodat werknemers en hun werkgevers tijdig investeren in duurzame inzetbaarheid?

Meest recente publicaties

Arbeidsmobiliteit van onder water huishoudens

Tijdens de huizenmarktcrisis in 2008-2011 daalden de huizenprijzen in Nederland met gemiddeld 20%. Het aantal huishoudens dat onder water stond steeg tot ruim 1 miljoen; deze 25% van alle huizenbezitters had een hogere hypotheekschuld dan de waarde van hun woning. Voor beleidsmakers is het belangrijk om de interactie tussen huizenbezit, hoge schulden en andere economische uitkomsten te begrijpen.

CPB Discussion Paper 345 | 16 maart 2017

40 pagina's | pdf document, 1.6 MB

ISBN 978-90-5833-767-2 | Naar publicatie

Wat is de reikwijdte van agglomeratievoordelen? Stadsranden als aantrekkelijke locatie voor bedrijfsvestiging

Deze studie bestudeert de reikwijdte van agglomeratievoordelen aan de hand van Nederlandse loondata. We concluderen dat er geen significant verband bestaat tussen lonen en de urbanisatiegraad binnen 5km afstand, terwijl deze relatie tussen 5 en 40 tot 80km wel significant en positief is. Deze bevindingen geven een verklaring voor de aantrekkelijkheid van stadsranden voor bedrijfsvestiging.

CPB Discussion Paper 342 | 21 februari 2017

32 pagina's | pdf document, 3.8 MB

ISBN 978-90-5833-761-0 | Naar publicatie

Deel deze pagina