Kopafbeelding onderzoek CPB

ICT en Innovatie

Innovatie, het op de markt brengen van nieuwe producten en diensten, is een fundamentele bron van welvaartsgroei. Informatie- en communicatietechnologieën (ict) spelen hierbij een cruciale rol.

Deze foto toont een onderzoeker die zich bezighoudt met nano-technologie
Computers zijn onmisbaar geworden voor het ontwikkelen, testen, produceren en verkopen van producten en voor het besturen van organisaties. Internet in het bijzonder is niet meer weg te denken uit de economie en uit de maatschappij in het algemeen. De snelle groei van internet maakt diensten mogelijk die vijf jaar geleden onwaarschijnlijk leken, maar creëert ook nieuwe uitdagingen voor de overheid.

Programma ICT en Innovatie

Het programma ICT en Innovatie richt zich zowel op de nieuwe publieke belangen die voortkomen uit de ontwikkeling van het internet, als op het meer traditionele innovatiebeleid waarbij ondernemingen vooral met subsidies, belastingvoordelen en intellectueel eigendomsrechten (octrooien, etc.) gestimuleerd worden om meer te innoveren. Op het gebied van ict ligt de nadruk van het programma op privacy, cybersecurity, marktmacht en veranderingen in de geografische spreiding van economische activiteit. Bij het meer traditionele innovatiebeleid ligt de nadruk op hervorming van intellectueel eigendomsrechten en econometrische evaluatie.

Meest recente publicaties

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

De samenleving digitaliseert. De vijf meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn ict-bedrijven, Nederlanders maken volop gebruik van internet en ook de overheid zet steeds meer in op digitale middelen. Met de digitalisering neemt ook het economische belang van cyberveiligheid toe.

CPB Notitie | 3 juli 2017

40 pagina's | pdf document, 2.4 MB

Naar publicatie

Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen

ICT leidt tot een heel scala aan algemeen toepasbare technologieën. Deze nieuwe technologieën veranderen de economie. Tegelijkertijd brengen ze risico’s voor publieke belangen met zich mee.

CPB Policy Brief 2016/09 | 11 augustus 2016

18 pagina's | pdf document, 2.6 MB

ISBN 978-90-5833-736-8 | Naar publicatie

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Het doel van deze risicorapportage (rce) is om inzicht te bieden in achterliggende oorzaken, gevolgen en omvang van cyberrisico’s en zo beleidsmakers en bedrijven te helpen bij het begrijpen en prioriteren van risico’s.

CPB Notitie | 6 juli 2016

64 pagina's | pdf document, 1.6 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina