Kopafbeelding onderzoek CPB

Internationale economie

Voor een open economie als de Nederlandse is de internationale omgeving van groot belang. De economische groei in Europa en de rest van de wereld heeft grote invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Door de toenemende vervlechting van nationale economieën neemt deze invloed nog steeds toe. Het CPB analyseert de wereldwijde economische ontwikkelingen en de effecten daarvan op Nederland. Tevens verricht ze studies naar beleidsonderwerpen die de onderliggende afhankelijkheid beïnvloeden, zoals de interne markt in Europa en handelsliberalisatie.

Op het brede terrein van internationale economie worden door het CPB op twee deelterreinen studies verricht: de internationale conjunctuur en de effecten van Europees beleid.

De internationale conjunctuur

Voor de kwartaalramingen van de ontwikkeling van de wereldeconomie wordt onder meer gebruikgemaakt van de wereldhandelsmonitor. Dit is een vrij uniek instrument dat de ontwikkeling van de wereldhandel op maandbasis volgt.

Het onderzoeksprogramma Europa

Het CPB verricht onderzoek naar vraagstukken die een typische Europese dimensie hebben. De interne markt in Europa is cruciaal voor het Nederlandse bedrijfsleven om productie af te zetten en efficiënt goederen te betrekken en kennis en technologie uit te wisselen. Door de interne markt is voor Nederlandse consumenten een grotere variatie aan producten beschikbaar tegen lagere prijzen of van hogere kwaliteit.

EU-beleid ten aanzien van de interne markt, economische hervormingen volgens de Lissabon-agenda, de EMU en vennootschapsbelastingen hebben een directe invloed op de Nederlandse economie. Lees meer

Meest recente publicaties

Inclusieve globalisering

Globalisering is here to stay. Ondanks de maatschappelijke weerstand die vrij verkeer van goederen, diensten, werknemers en kapitaal bij gelegenheid opwekt, zijn de voordelen voor ons land zonder twijfel groot. Het brengt ons beter betaalbare en meer gevarieerde dagelijkse boodschappen en een hogere productie met meer kennisbanen.

CPB Policy Brief 2018/08 | 1 juni 2018

18 pagina's | pdf document, 3.1 MB

Naar publicatie

Startnotitie National Productivity Board

Er is sprake van neergang in productiviteitsgroei in de OESO-landen en ook in Nederland vertraagt de structurele groei. Dit is de aanleiding geweest voor de Europese Commissie om voor te stellen om in elk euroland een National Productivity Board (NPB; nationale comités voor de productiviteit) op te richten. De Raad van ministers van de EU heeft dit voorstel overgenomen.

CPB Notitie | 22 maart 2018

6 pagina's | pdf document, 953.6 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina