Kopafbeelding onderzoek CPB

Marktordening

Een belangrijke onderzoeksvraag waarop het CPB zich richt luidt: wat is de rol van de overheid om markten beter te laten werken?

Het begrip 'markt' in die vraag moet breed worden opgevat: ook institutionele vragen bij semi-publieke diensten vallen hier onder. Belangrijke thema's zijn energie, semi-publieke organisaties en zorg.

Het instrumentarium is gevarieerd. Bij de meeste studies wordt gebruikgemaakt van de theorie van de industriële economie en institutionele economie. Empirisch onderzoek is de laatste jaren belangrijker geworden. Hierbij gaat het om econometrisch onderzoek naar de effecten van specifieke beleidsmaatregelen.

Op institutioneel terrein is kwantitatief onderzoek niet altijd mogelijk, daarom maken we ook regelmatig gebruik van internationale vergelijkingen en case studies. Op enkele onderdelen (met name energie) gebruiken we ook gecalibreerde simulatiemodellen. Conclusies zijn vaak gebaseerd op het combineren van verschillende theoretische inzichten, empirische resultaten en 'common sense'.

Meest recente publicaties

De rol van het eigen huis als onderpand op leningen van ondernemers

In de periode 2008-2013 daalden huizenprijzen met bijna 25 percent als gevolg van de economische crisis. De interactie tussen de woningmarkt en de kredietverstrekking aan bedrijven kan de gevolgen van een economische crisis verergeren.

CPB Discussion Paper 351 | 12 mei 2017

50 pagina's | pdf document, 1.2 MB

ISBN 978-90-5833-773-3 | Naar publicatie

Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt

De studiegroep duurzame groei (SDG) rapporteert over mogelijke beleidshervormingen in de volgende kabinetsperiode. Als onderdeel van deze studiegroep heeft de werkgroep woningmarkt vier varianten uitgewerkt die bestaan uit maatregelen in de koop- en huursector.

CPB Notitie | 6 juli 2016

18 pagina's | pdf document, 1.7 MB

Naar publicatie

Deel deze pagina