Kopafbeelding onderzoek CPB

Verkiezingen

Het CPB rekent in verkiezingstijd verkiezingsprogramma's en in formatieperioden regeerakkoorden en tegenbegrotingen door. Zo helpt het CPB politieke partijen bij het in kaart brengen van de effecten van hun plannen. Vooral de 'koopkrachtplaatjes', de effecten van plannen op de koopkracht van burgers, krijgen vaak veel aandacht.

Verkiezingsprogramma's

Sinds 1986 analyseert het CPB op verzoek van de politieke partijen de financieel-economische effecten van hun verkiezingsprogramma's. Vanaf 2010 is hierbij samengewerkt met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor deze analyse moeten partijen hun verkiezingsprogramma vaak nader specificeren, bijvoorbeeld waar precies op bezuinigd wordt.

De analyse laat zien dat beleidsmaatregelen voordelen én nadelen hebben, bijvoorbeeld goed voor de economische groei en de overheidsfinanciën, maar niet goed voor de koopkracht en het milieu. Op basis van een eerste analyse kunnen partijen hun programma bijstellen, bijvoorbeeld om te zorgen dat hun doelstellingen in termen van overheidsfinanciën of koopkracht worden behaald. De programma's weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen voorstaan. Het is aan de kiezer om te bepalen welke gevolgen hem het meest aanspreken.

Keuzes in Kaart

De ervaring leert dat Keuzes in Kaart ook in het formatieproces na de verkiezingen een nuttige bron van informatie is.

De meest recente publicatie 'Keuzes in Kaart 2013-2017' presenteert de gevolgen van tien partijprogramma's voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en werkgelegenheid. Ook zijn analyses gemaakt op het gebied van bereikbaarheid, energie en klimaat, natuur, onderwijs, woningmarkt en zorg.

In november 2013 is de evaluatie van 'Keuzes in Kaart 2013-2017' gepubliceerd. Mede als resultaatt van deze evaluatie is er tegelijkertijd een nieuwe opzet voor de doorrekening van verkiezingsprogramma's gepresenteerd.

naar boven

Regeerakkoorden en tegenbegrotingen

Het CPB analyseert tevens de financieel-economische effecten van het regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode. Rond Prinsjesdag analyseert het CPB desgewenst ook de jaarlijkse tegenbegrotingen, waarin oppositiepartijen kunnen aangeven op welke punten zij voor het komende begrotingsjaar een ander beleid voorstaan dan het kabinet. Bekijk de meest recente regeerakkoord-doorrekening en tegenbegrotingen.

naar boven

Meest recente publicaties

Deel deze pagina