Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Publicatievormen

Het CPB publiceert wekelijks resultaten van onderzoek. Meestal wordt een onderzoek afgesloten met een rapport, een presentatie of een wetenschappelijk artikel.

Dat laatste is belangrijk voor het CPB. Door een sterke band te onderhouden met de wetenschappelijke wereld, is het CPB verzekerd van nuttige en kritische controle. Dat betekent dat sommige publicaties van het CPB in het Engels zijn geschreven, de taal van de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Naast deze hoofdvormen maakt het CPB ook het relevante achtergrondmateriaal publiek beschikbaar via internet. Al het werk van het CPB wordt op de website gepubliceerd.

Met ingang van 1 januari 2011 heeft het CPB haar publicatiereeksen ingeperkt, vernieuwd en duidelijker toegespitst op de diverse doelgroepen. Afgesloten reeksen, zoals CPB Documenten en CPB Memoranda blijven wel beschikbaar via deze website. Op de CPB Boeken, MEV en CEP na verschijnen de publicaties van het CPB alleen nog digitaal op cpb.nl.

CPB Boeken

In deze reeks CPB Boeken verschijnen in april het Centraal Economisch Plan (CEP) en in september de Macro Economische Verkenning (MEV). Het merendeel van de reeks bestaat uit wat tot voor kort CPB Bijzondere Publicaties werden genoemd: lange studies over een of meerdere onderwerpen.

Soms werkt het CPB samen met uitgevers bij de uitgave van boeken, vooral als deze voor een groter publiek bestemd zijn. Dan zijn zij ook in de boekhandel verkrijgbaar, zoals het boek De Grote Recessie. Veel boeken verschijnen zowel in druk als digitaal.

CPB Policy Brief

Een CPB Policy Brief is een kort rapport (maximaal 15 bladzijden) dat de praktische betekenis van onderzoek toelicht voor beleidsmakers, of bepaalde beleidsopties in beeld brengt. Een CPB Policy Brief is meestal in het Nederlands geschreven, soms in het Engels.

CPB Discussion Paper

CPB Discussion Papers bevatten wetenschappelijke bijdragen, gericht op (uiteindelijke) publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. CPB Discussion Papers ondergaan een peer-review proces en zijn Engelstalig zodat ze ook toegankelijk zijn voor buitenlandse wetenschappers. CPB Discussion Papers worden geschreven onder verantwoordelijkheid van de auteur.

CPB Notitie

In CPB Notities geeft het CPB antwoord op vragen van bijvoorbeeld politieke partijen, vakbonden of de instellingen van de Europese Unie. De resultaten daarvan zijn gericht op het concrete verzoek. In het kader van de transparantie worden zij in de regel wel openbaar gemaakt.
 

Deel deze pagina