Kopafbeelding perscentrum CPB

Video

Deze filmpjes zijn ook te vinden op ons YouTube kanaal (centraal planbureau).

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Risicorapportage Cyberveiligheid Economie

Medewerkers aan het woord

Wat is en doet het CPB? Onze medewerkers aan het woord over hun werk en drijfveren. Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Medewerkers aan het woord

CPB Lecture 2015

Op donderdag 11 juni 2015 vond de CPB Lecture door professor Alan B. Krueger (Princeton) plaats. The Scourge of Long-Term Unemployment

CPB Lecture 2015

Hoe komen de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau tot stand?

Het CPB staat bekend om zijn ramingen van de Nederlandse economie. Hoe worden die ramingen eigenlijk gemaakt?

Hoe komen de macro-economische ramingen van het Centraal Planbureau tot stand?

CPB Lecture 2016

Op donderdag 30 juni 2016 vond de CPB Lecture door professor James Robinson plaats. Political economy of tax reforms

CPB Lecture 2016

CPB Persconferentie Keuzes in Kaart 2018-2021

Het CPB start bij deze opname na 28 minuten met haar persconferentie. Op 16 februari 2017 heeft deze persconferentie plaatsgevonden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Hierbij is de analyse van de verkiezingsprogramma's gepresenteerd, tijdens een gezamenlijke persconferentie van CPB en PBL.

CPB Persconferentie Keuzes in Kaart 2018-2021

CPB Lecture 2017

Op 8 juni 2017 stond tijdens de CPB Lecture het onconventionele monetaire beleid van de ECB centraal. Door het gebruik van centrale bankreserves zal het Europese financiële landschap de komende jaren drastisch veranderen. Dit keer was onze gast Ricardo Reis.

CPB Lecture 2017