Kopafbeelding publicaties CPB

Aanpassingen op de arbeidsmarkt gedurende de Grote Recessie: een internationale vergelijking

CPB Achtergronddocument, 11 juni 2015

Op een daling van de productie kan door economieën verschillend worden gereageerd. Zo kan de vraaguitval door een daling van de winsten worden opgevangen, maar ook door een daling van de loonkosten. Bijvoorbeeld door lagere lonen, of lagere werkgelegenheid. Dit laatste betekent een stijging van de werkloosheid, of een lager arbeidsaanbod.

De op de arbeidsmarkt werkzame aanpassingsmechanismen bepalen de precieze verdeling over lonen, arbeidsaanbod en werkloosheid van de  lagere loonkosten. In dit achtergronddocument bij de CPB Policy Brief 2015-11 wordt voor een groot aantal OESO-landen bekeken hoe de daling van het bruto binnenlands product in de periode 2009/2013 zich heeft vertaald in een daling van de winsten, de lonen, het arbeidsaanbod en/of de hogere werkloosheid. Oftewel: wie heeft de prijs betaald voor de Grote Recessie?

Geconcludeerd wordt dat de Grote Recessie vrijwel onmiddellijk resulteerde in een daling van de winsten. Winsten die zich ook direct weer herstellen als de eerste tekenen van economisch herstel zich voordoen. Met enige vertraging vinden aanpassingen op de arbeidsmarkt plaats. Landen verschillen daarbij in de verdeling tussen  aanpassingen in de lonen en in de langdurige werkloosheid.  Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koningrijk is sprake van relatief grotere aanpassingen in de lonen en een relatief beperktere toename van de langdurige werkloosheid. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich landen als Spanje en Italië waarin de lonen zich relatief beperkt hebben aangepast na de crisis, en waar tegelijkertijd een relatief sterkere stijging van de langdurige werkloosheid is opgetreden. Nederland behoort tot een tussengroep van landen waarin de lonen minder zijn aangepast dan in de Verenigde Staten en het Verenigd Koningrijk en de langdurige werkloosheid meer is gestegen dan in deze Angelsaksische economieën.

Lees ook CPB Policy Brief 2015/11 'Langdurige werkloosheid: Afwachten en hervormen' en Engelstalig achtergronddocument 'Hebben langdurig werklozen impact op de Nederlandse arbeidsmarkt?'.

Deel deze pagina