Kopafbeelding publicaties CPB

Adverse selection in disability insurance; empirical evidence for Dutch firms

CPB Discussion Paper 46, 16 juni 2005

Dit paper analyseert de beslissing van werkgevers om uit de publieke WAO-regeling te stappen ('opting out'), gebruikmakend van een groot paneldatabestand voor de jaren 2000-2002.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De kruissubsidies die werkgevers betalen of ontvangen onder het huidige PEMBA-systeem blijken een rol te spelen bij de beslissing om al dan niet uit te stappen. Aangezien deze kruissubsidies samenhangen met het arbeidsongeschiktheidsrisico van het bedrijf op lange termijn, is dit een indicatie voor de aanwezigheid van averechtse selectie.

Dat wil zeggen dat bedrijven met een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico (netto-ontvangers van kruissubsidies) geneigd zijn om publiek verzekerd te blijven, terwijl bedrijven met een laag arbeidsongeschiktheidsrisico (netto-betalers van kruissubsidies) geneigd zijn om uit het publieke systeem te stappen. Deze bevindingen worden ondersteund door het feit dat ook risico-gerelateerde karakteristieken van bedrijven, zoals de sector en de samenstelling van het werknemersbestand naar leeftijd en geslacht, bijdragen aan het verklaren van de opting-out beslissing.

Averechtse selectie zou kunnen worden verminderd door de gedifferentieerde wao-premies zo te berekenen dat deze meer 'actuarieel fair' zijn op de lange termijn. Het gevolg zal naar verwachting zijn dat het risico profiel van uitstappers meer gaat lijken op dat van publiek verzekerde bedrijven.

Deel deze pagina