Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

CPB Memorandum 225, 23 april 2009

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050. De projectie ligt mede ten grondslag aan studies van het CPB met betrekking tot vergrijzing en de toekomst van de welvaartsstaat.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Volgens de projectie zal de participatie van de leeftijdsgroep 20 tot 65 stijgen van 75% in 2007 naar 77% in 2015 en 78% in 2040. Vrouwen en ouderen leveren een aanzienlijke bijdrage.

Het arbeidsaanbod van vrouwen stijgt naar verwachting verder doordat oudere generaties met een lage participatiegraad plaats maken voor jongere generaties met een hoger opleidingsniveau en een hogere participatiegraad.

Het arbeidsaanbod van ouderen stijgt naar verwachting ook verder door hervormingen van de regelingen voor vervroegde uittreding.

Tot slot leveren ook hervormingen van de regelingen voor arbeidsongeschiktheid een bijdrage aan de toename. Het gemiddelde aantal gewerkte uren per week daalt naar verwachting licht. De reden is dat de participatie van juist de groepen met een minder hoog aantal gewerkte uren per week, vrouwen en ouderen, stijgt.

Deel deze pagina