Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidskosten per eenheid product (CEP 2011)

CPB Achtergronddocument, 22 maart 2011

In paragraaf 2.3 van het CEP 2011 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken. Dit achtergronddocument gaat dieper in op de ramingen van deze grootheid.

Behorend bij:

Deel deze pagina