Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

CPB Achtergronddocument, 15 september 2011

In paragraaf 2.3 van het MEV 2012 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product (p.e.p.) in de Nederlandse verwerkende industrie besproken. Dit CPB Achtergronddocument gaat dieper in op de ramingen van deze grootheid.

Ook de relatie tussen de arbeidskosten per eenheid product en de prijsconcurrentiepositie komt aan de orde. 

Behorend bij:

Deel deze pagina