Kopafbeelding publicaties CPB

Arbeidskosten per eenheid product Nederlandse verwerkende industrie CEP 2008

CPB Memorandum 192, 13 februari 2008

In paragraaf 2.3 van het CEP 2008 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

Deze indicator verschaft inzicht in de ontwikkeling van de prijsconcurrentiepositie van Nederlandse exportproducten. In dit memo wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

Behorend bij: Centraal Economisch Plan 2008.

Deel deze pagina