Kopafbeelding publicaties CPB

Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040

CPB Bijzondere publicatie 59, 23 december 2005

Deze publicatie is gewijd aan verkenningen van de vraag naar ruimte van bedrijven en overheid in Nederland tot 2040.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De ramingen van de ruimtevraag zijn opgesteld tegen de achtergrond van een viertal toekomstscenario's voor de economische en demografische ontwikkeling op lange termijn (CPB 2003 en CPB 2004).

De presentatie van de ramingen wordt voorafgegaan door een beschrijving van recente ontwikkelingen op het gebied van ruimtegebruik en een uiteenzetting van het model met behulp waarvan de ramingen zijn opgesteld. Nieuw is onder andere de bredere opzet van de ramingen van de vraag naar kantoorruimte. Ramingen van de uitbreidingsvraag naar bedrijventerrein gedurende de komende vijftien jaar lopen uiteen van 6 duizend tot 19 duizend hectare (netto ruimtebeslag).

Na 2020 vlakt de groei af en treedt mogelijkerwijs een daling van de vraag op. De huidige ramingen van de totale ruimtevraag in 2020 liggen binnen de bandbreedte van de ramingen voor dat jaar die in 1999 zijn opgesteld. De spectaculaire uitbreiding van kantoorruimte die zich in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft voorgedaan, wordt de komende decennia niet geƫvenaard.

Deel deze pagina