Kopafbeelding publicaties CPB

Bedrijfslocatiemonitor regionale verkenningen 2010-2020: in gesprek met de regio's

CPB Werkdocument 112, 1 oktober 1999

In een dichtbevolkt land als Nederland is nieuwe ruimte voor industriële ontwikkeling beperkt en daarom onderworpen aan strikte regelgeving. Planologische procedures kunnen heel goed enkele jaren duren en vereisen daarom lange-termijn voorspellingen voor het toekomstige landgebruik.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

In antwoord op een verzoek van de overheid, beoogt het CPB-project BedrijfsLocatieMonitor (Business Estates Monitor) het bouwen van een model-systeem dat regionale trends in de industrieel landgebruik in de gaten houdt en voorspellingen ervan maakt.

In november 1998 publiceerde het CPB in het kader van de Bedrijfslocatiemonitor de Regionale verkenningen 2010. Daarin werd verkend hoe de vraag naar bedrijfslocaties in 15 Nederlandse regio’s zich tot 2010 zou kunnen ontwikkelen en of het aanbod op bestaande en nieuwe locaties daarop aansluit. Het huidige werkdocument vormt een aanvulling op deze publicatie. Het aantal regio’s is uitgebreid en de horizon van de analyse is van 2010 verlegd tot 2020.

Ook zijn de berekeningen verbeterd door gebruik te maken van gegevens van de betreffende regio’s zelf. Vervolgens wordt de toekomstige vraag bekeken in relatie tot de huidige plannen voor de economische ontwikkeling van nieuwe gebieden op basis van regionaal beleid. Verschillen kunnen wijzen op een te grote vraag of op te veel aanbod in de toekomst, en vereisen speciale aandacht van regionale beleidsmakers.

Het document geeft een overzicht van de verbeteringen van de data en modellen, en presenteert nieuwe resultaten. Over het algemeen zijn de conclusies zoals gepubliceerd in december 1998 nog steeds geldig. Kwantitatieve resultaten van de BedrijfsLocatieMonitor moet worden bezien vanuit een vergelijkend, multi-regionale perspectief. Maar zonder contextuele informatie met betrekking tot, bijvoorbeeld, het huidige ruimtelijk beleid en de kenmerken van de regionale economie, moet men voorzichtig zijn bij het trekken van gewaagde conclusies voor afzonderlijke regio's.

Deel deze pagina