Kopafbeelding publicaties CPB

Belemmert marktfalen de vooruitzichten voor breedband?

CPB Document 102, 5 december 2005

Dit rapport behandelt de vraag of de markten voor breedband genoeg hun werk doen en welke specifieke rol er eventueel is weggelegd voor de overheid.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Breedband wordt beschouwd als een belangrijke bron voor productiviteitsgroei en verbetering van de levensstandaard. Een van de belangrijkste doelen van de Europese Unie is de ontwikkelingen van breedbandinfrastructuur stimuleren. In Nederland bestaat ongerustheid of de markt wel zorgt voor voldoende breedbandcapaciteit om aan de sterk groeiende vraag te kunnen blijven voldoen.

De belangrijkste conclusies zijn dat er geen marktgebreken bestaan die aanpassingen vergen van het huidige breedbandbeleid. Bedrijven ondervinden voldoende prikkels om te investeren in breedband, mede door specifieke regulering van de openstelling van het aansluitnetwerk. Marktgebreken rond bijvoorbeeld kennisoverdrachten worden aangepakt via ander beleid.

De markten rond breedband zijn erg dynamisch, waardoor in de toekomst onvoorziene marktgebreken zouden kunnen opkomen in de vorm van een dominante techniek of dominante marktspeler. Voor de overheid is het daarom zinvol om de breedbandmarkten voortdurend te blijven volgen, zodat zij direct kan ingrijpen als dat nodig mocht zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina