Kopafbeelding publicaties CPB

Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

CPB Document 183, 24 april 2009

Het CPB is door het kabinet gevraagd 23 projecten te toetsen op de terreinen maatschappelijke innovatieprogramma’s (10 projecten), researchinfrastructuur (8 projecten) en aanpak lerarentekorten (5 projecten).

Lees hier het bijbehorende persbericht.

De projecten zijn ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES (Fonds Economische Structuurversterking) van 279 mln euro. Acht projecten zijn beoordeeld door ECORYS onder supervisie en verantwoordelijkheid van het CPB.

Deze publicatie bevat een globale toetsing van deze 23 projecten. Uitgangspunt voor een beoordeling vormt de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Het doel van de beoordeling is om informatie aan te dragen voor een afweging door het kabinet.

Vijf projecten zijn als gunstig beoordeeld, zeven projecten als gemengd (tot gunstig) en elf projecten kenden een ongunstig eindbeeld. Het beeld van de projecten in het domein "Researchinfrastructuur" is het gunstigst, waarbij slechts één van de acht projecten naar verwachting de maatschappelijke welvaart verlaagt. Het beeld in het onderwijsdomein (aanpak lerarentekorten) is het meest negatief, waarbij alle vijf projecten een ongunstig eindbeeld kennen.

Gezien de beperkte tijdspanne van het project, heeft de analyse het karakter van een quick scan.

Bijlagen

Deel deze pagina