Kopafbeelding publicaties CPB

Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs; analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006.

CPB Document 130, 4 oktober 2006

Naar aanleiding van een FES-meevaller van 1 mld euro voor 2006 is het CPB gevraagd verschillende projecten te toetsen. De Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie, ICRE, heeft het CPB gevraagd 17 projecten te toetsen op het gebied van ruimtelijke economie.

Lees ook het bijbehorende persbericht

De CWTI, de Commissie voor Wetenschaps-, Technologie en Innovatiebeleid, heeft dit verzoek gedaan voor 16 projecten binnen het domein van kennis en innovatie, terwijl het Kabinet het CPB heeft verzocht 10 projecten te toetsen op het terrein van onderwijs. Deze publicatie bevat een globale toetsing van de 43 projecten in de uiteenlopende domeinen. Uitgangspunt voor een beoordeling vormt de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Het doel van de beoordeling is om informatie aan te dragen voor afweging door het Kabinet. Gezien de beperkte tijdspanne van het project, heeft de analyse het karakter van een quick scan.

Sleutelwoorden: FES, ICRE, beoordeling, legitimiteit, effectiviteit, efficiƫntie, kennis, innovatie, onderwijs, ruimtelijke economie

Bijlagen

Deel deze pagina