Kopafbeelding publicaties CPB

Bescherming van het auteursrecht: niet meer, maar anders

CPB Werkdocument 122, 1 februari 2000

Allereerst moet worden opgemerkt dat op veel markten voor informatiegoederen de concurrentie tussen originelen en kopieën vrijwel niet bestaat, of uitgevers kunnen een deel van het surplus dat wordt gecreëerd door kopieën internaliseren.

Ten tweede, op markten die te maken hebben met netwerkeffecten, hebben zowel de uitgevers als de consumenten baat bij kopieëren. Tenslotte kunnen uitgevers de kostenbesparingen gebruiken om zich bezig te houden met (digitale) bedrijfsstrategieën, zoals het weggeven van gratis monsters, het produceren van meerdere, verschillende versies en het verkopen van aanvullende produkten.

De zaak voor betere bescherming wordt verder ondermijnd door het feit dat de informatiegoederen-industrie vaak gebruik maakt van marktoplossingen om hun product te beschermen, zoals contractuele afspraken en technische apparaten. De uitdaging voor beleidsmakers is om een modern, flexibel copyright systeem te ontwerpen dat een evenwicht vindt tussen de belangen van uitgevers en consumenten. Met meer bescherming lijkt dit doel niet te verwezenlijken.

Dit is een Engelstalig document

Deel deze pagina