Kopafbeelding publicaties CPB

Beschrijving koopkrachtberekening

CPB Memorandum 133, 12 december 2005

Het CPB berekent de koopkrachtontwikkeling voor standaardhuishoudens en voor een steekproef van huishoudens.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De inkomenseffecten spelen een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding door het kabinet, bij beleidsvoorstellen van politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt de spreadsheetversie veelvuldig gebruikt door particulieren.

In dit memorandum worden de koopkrachtberekeningen nader toegelicht.

Deel deze pagina