Kopafbeelding publicaties CPB

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

CPB Document 3, 1 juni 2001

Dit CPB Document beschrijft een boekhoudkundige berekening van de budgettaire ruimte die zonder nader beleid in de periode 2003-2006 beschikbaar komt.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De macro-economische uitgangspunten sluiten aan op het Centraal Economisch Plan 2001 en op het voorzichtig trendmatig scenario tot 2006 uit CPB Document no. 1. In een gevoeligheidsanalyse blijkt onder andere hoe de budgettaire ruimte verandert bij een andere samenstelling van de BBP-groei, en wat het budgettaire effect van de voorzichtigheidsmarge is.

De berekeningen zijn gemaakt om politieke partijen en de Studiegroep Begrotingsruimte nu al enig inzicht te geven in de budgettaire ruimte die zonder nader beleid in de volgende kabinetsperiode beschikbaar komt voor lastenverlichting, uitgavenverhoging en/of saldovergroting. Op basis hiervan kunnen de politieke partijen bepalen hoe deze ruimte wordt besteed en of extra ruimte moet worden gecreƫerd door lastenverzwaring, uitgavenbeperking en/of saldoverkleining.

Het document beperkt zich tot een boekhoudkundige analyse van de budgettaire ruimte. Dat wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de macro-economische doorwerking van het budgettaire beleid. De recente voorlopige besluitvorming over de begroting 2002 is zo goed mogelijk verwerkt, maar zonder eventuele effecten op de macro-economische variabelen.

Deel deze pagina