Centraal Economisch Plan 2012

CEP  | 20‑03‑2012

De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen.

Centraal Economisch Plan 2012

Download (PDF document, 2.8 MB) | 138 pagina's | ISBN 978‑90‑1257‑6‑444

Foto van de publicatieomslagFoto van de publicatieomslag

Lees het bijbehorende persbericht. Bekijk de presentatie van Coen Teulings.

Gerelateerde publicaties:

Het Centraal Economisch Plan 2012, ISBN 978-90-1257-6-444,
vanaf 2 april 2012 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
Fax: 070-3789783
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er ook cijfers t/m 2015 opgenomen.

Bijlagen


1.1 Middelen en bestedingen 2011 (Spreadsheet, 25.5 KB)

1.2 Middelen en bestedingen 2012 (Spreadsheet, 25.5 KB)

1.3 Middelen en bestedingen 2013 (Spreadsheet, 25.5 KB)

2. Kerngegevens voor Nederland, 1970-2013 (Spreadsheet, 57 KB)

3. Kerngegevens wereldeconomie en externe data voor Nederland, 1975-2013 (Spreadsheet, 71.5 KB)

4. Nederlandse invoer en uitvoer, 1970-2013 (Spreadsheet, 53 KB)

5. Consumptie, inkomen en vermogen van huishoudens, 1970-2013 (Spreadsheet, 37 KB)

6. Investeringen en rendement, 1970-2013 (Spreadsheet, 35 KB)

7. Prijzen en lonen, 1970-2013 (Spreadsheet, 31 KB)

8. Kerngegevens arbeidsmarkt, 1969-2013 (Spreadsheet, 37.5 KB)

9. Kerngegevens collectieve financien, 1970-2015 (Spreadsheet, 74 KB)

10. Sociale zekerheid, 1969-2013 (Spreadsheet, 34.5 KB)

11. Belasting- en premietarieven, 2001-2013 (Spreadsheet, 30.5 KB)

12. Nominaal beschikbare inkomens 2012 (Spreadsheet, 24.5 KB)

13. Koopkracht, wig, sociale lasten en koppeling, 1970-2013 (Spreadsheet, 37 KB)

E1. Middelen en bestedingen, 1969-2013, niveaus in lopende prijzen (Spreadsheet, 49 KB)

E2. Middelen en bestedingen, 1970-2013, volume- (en prijs-)mutaties (Spreadsheet, 65.5 KB)

E3. Halfjaarcijfers, % groei tov overeenkomstige periode (Spreadsheet, 27.5 KB)

E4. BBP-volume naar regio's en landen, 1980-2013 (Spreadsheet, 40 KB)

E5. Collectieve uitgaven naar functie, volume- en prijsmutaties, 1970-2015 (Spreadsheet, 54.5 KB)

E6. Collectieve uitgaven naar economische categorie, 1970-2015 (Spreadsheet, 53 KB)

E7. Kerngegevens Arbeidsmarkt, 1969-2013, niveaus (Spreadsheet, 42 KB)

Over CPB

Het Centraal Planbureau is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 onafhankelijke, beleidsrelevante, economische analyses maakt.

Lees meer over CPB