Kopafbeelding publicaties CPB

Centraal Economisch Plan (CEP) 2012

CEP 2012, 20 maart 2012

De Nederlandse economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage (gezins-)consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen.

Lees het bijbehorende persbericht. Bekijk de presentatie van Coen Teulings.

Gerelateerde publicaties:

Het Centraal Economisch Plan 2012, ISBN 978-90-1257-6-444,
vanaf 2 april 2012 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
Fax: 070-3789783
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er ook cijfers t/m 2015 opgenomen.

Bijlagen

Deel deze pagina